Dotaz #98

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 05. 06. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. června 2001

Charakteristika problému

Skripta Masarykovy univerzity Brno mají na titulní straně údaj "Kolektiv autorů", které dám do údajů o původcích. Na další straně je vyjmenován celý kolektiv, asi 50 autorů s ved. aut. kol. Dotaz: Mám napsat ved.aut.kol. také do údajů o pův.spolu a kol.aut. a uvést ho v poli 702 nebo ho v údaj.o pův. nemusím psát a do pole 702 ho uvést. A Masar.univer. mám uvést do pole 710 nebo 712?

Návrh řešení:
200 f Kol.aut.,[J.Zicha, ved.aut.kol.] 702 ZICHA Jiří 712 Masarykova univerzita

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Hlavním pramenem popisu pro zápis údaje o odpovědnosti je titulní stránka. Pokud je na tit. s. uveden pouze údaj "kolektiv autorů", uvede se v této podobě v podpoli 200 $f.

Rozhodne-li se katalogizátor uvést v záznamu i jméno vedoucího autorského kolektivu uvedené na rubu tit. s., lze toto jméno zapsat v poznámce k údajům o názvu a odpovědnosti v poli 304 (tato poznámka zpřesňuje údaj zapsaný v poli 200).
Pokud by se údaj o odpovědnosti v poli 200 neuvedl, jméno se zapíše v poli 314.
Případný selekční údaj pro jméno vedoucího autorského kolektivu by mělo být uvedeno poli 701 - původce s alternativní odpovědností (autor a vedoucí autorského kolektivu zároveň).

Pokud jde o vytvoření selekčního údaje pro korporaci, záleží na její roli v daném díle. Protože je zmíněn vícečlenný autorský kolektiv, hlavním záhlavím je zde zřejmě název a Masarykova univerzita má roli garanta za vydání, event. je její jméno uvedeno na tit. s. nad názvem, vytvoří se pro ni tedy vedlejší záhlaví v poli 712.

Příklad:
200 1# $aNázev$fkolektiv autorů
304 ## $aVedoucí autorského kolektivu J. Zicha
314 ## $aNad názvem: Masarykova univerzita
701 #1 $aZicha$bJiří$4070
712 02 $aMasarykova univerzita$cBrno, Česko

Komentáře

S uvedeným řešením souhlasím, pouze navrhuji doplnit AACR2R: 1.1F1, 21.1C1, 21.6C2 UNIMARC: 200 $f, $g, 304, 314, 7xx
12. 06. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena