Dotaz #95

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 22. 03. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 6. dubna 2001

Charakteristika problému

Abecední řazení: CH nebo Ch Jedná se o českou odborné publikaci. Bibliografie obsahuje převážně zahraniční tituly. Řadí se např. autor "Charlesworth" mezi "Cameron" a "Clayton", anebo mezi "Hunt" a "Ibrahim"?? Jak se jmenuje příslušná norma? Děkuji předem za odpověď. J. A. Dus.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Informaci o řazení písmene "ch" obsahuje ČSN 97 6030 Abecední řazení, která je určena pro ruční i počítačové řazení. (Jde o ČSN platnou od března 1994, která v plném rozsahu nahrazuje původní ČSN 01 0181 z r. 1977)

K otázce řazení písmene "ch" podává odpověď následující odstavec (na s. 4 zmíněné ČSN - viz citace):
"Základní abecední řazení se provádí postupně podle jednotlivých znaků odleva doprava podle standardizované české národní abecedy doplněné písmeny q, w, x.
a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l atd.
Tato písmena mají primární řadicí platnost.
V abecedních sestavách, které používají i cizinci, se doporučuje zařadit mezi CG a CI odkaz s informací, že CH se nachází mezi písmeny H a I.Podobně lze zařadit informci mezi SCG a SCI, že SCH se nachází mezi SH a SI aj.
Pokud programové vybavení, v jehož prostředí je realizován automatizovaný informační systém pracující s textovými objekty a provádějící jejich řazení podle standardizované české abecedy, neposkytuje možnost správného řazení písmena "ch" mezi H a I, připouští se dočasné řazení písmena pod písmeno C."

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena