Dotaz #93

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 20. 02. 2001
MARC 21 245 $a
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. března 2001

Charakteristika problému

Podle výše uvedeného pravidla se na začátku názvu, pokud nepředchází pomlčka, píše velké písmeno. V ČNB jsme narazili na záznamy, jež mají první slovo názvu "dBASE ...". V některých záznamech je "d" na začátku názvu uvedeno malým písmenem, v jiných velkým. Protože z ČNB při katalogizaci čerpáme, tyto rozdíly se přenášejí i do naší lokální báze. Jaké bude v těchto případech písmeno na začátku názvu malé nebo velké?.

Rozhodnutí o řešení

Revize 18.10.2023. Platné i pro pravidla RDA.
Viz též příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Způsob zápisu specifických zkratek z oblasti elektronických zdrojů odpovídá konvenci. Katalogizátor by měl dodržet zápis tohoto typu zkratky podle hlavního event. dalších předepsaných pramenů popisu, přichází tedy v úvahu i zápis zkratky s malým počátečním písmenem na počátku hlavního názvu.

Příklad
200 1# $adBASE ...

Návrh řešení

V tomto případě jde o specifickou zkratku z oblasti elektronických zdrojů, jejíž způsob zápisu odpovídá spíše konvenci. Pro katalogizátora je vhodnější v tomto případě dodržet zápis přesně podle předepsaných pramenů popisu, tj. s malým počátečním písmenem.
Pokud jde o ČNB, vyskytla se zde tato zkratka několikrát s velkým počátečním písmenem, jde však o záznamy staršího data. Většinou je zde však tato zkratka psána s malým počátečním písmenem i na začátku hlavního názvu.

Pozn.:
Většina knihovnických systémů při vyhledávání malé a velké počáteční písmeno nerozlišuje.

Komentáře

Souhlasime se stanoviskem Narodni knihovny, držíme se předepsaných pramenů popisu, uvádíme s malým počátečním písmenem.

07. 03. 2001 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena