Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
1 Na titulní stránce je uvedeno 12 názvů děl téhož autora, z nichž žádné není dominantní, publikace nemá společný název. 245, 740 XXX Schváleno
2 Unifikovaný název pro právní dokumenty Publikace bez společného názvu obsahuje tři české zákony přeložené do angličtiny. Existují citační názvy pro tematické skupiny zákonů nebo se zapisuje pod všeobe... MON Schváleno
3 Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty). Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě... 490, 800 XXX Schváleno
4 Používání interpunkce při zápisu údajů ve formátu UNIMARC XXX Schváleno
5 Zápis interpunkce jako součásti hlavního názvu dokumentu XXX Schváleno
6 Zápis označení části dokumentu Lze při zápisu označení části dokumentu používat zkratky či změnit římskou číslici na arabskou apod.? Jak zapsat pořadí svazku, pokud se označení pořadí v části dokument... XXX Schváleno
7 \- Zápis údaje o 1. vydání \- Zápis označení vydání u popisné jednotky bez společného názvu, která obsahuje jedno či více děl s příslušným označením vydání a) Zapisuje se též údaj o 1. vydání díla... MON Schváleno
8 Pokud je publikace vydána vlastním nákladem autora, je správná předchozí praxe, podle které se do oblasti nakladatelských údajů zapisovala fráze "vlastním nákladem"? XXX Schváleno
9 Správný zápis původců (se stejnou nebo s odlišnou autorskou rolí) odpovědných za edici XXX Schváleno
10 Typy ilustrací, které zahrnuje zkratka il. v podpoli 215$c MON Schváleno
11 Zápis iniciál v bibliografickém záznamu XXX Schváleno
12 Používání obecných kvalifikátorů v korporativním záhlaví XXX Schváleno
13 Zápis kódu země v poli 102 v případě publikace vydané v Praze v roce 1960 Používání geografických kódů UNIMARC pro Českou republiku v různých obdobích její existence 008/15-17, 044, 260 XXX Schváleno
14 Zápis dat (ve smyslu datum) a názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení? 245 $a, $b, 246 XXX Schváleno
15 Pořadí a zápis poznámek ve formátu UNIMARC, používá-li knihovna pro zápis poznámek pouze pole 300 XXX Schváleno
16 Životní data V českém překladu AACR2R je na str. 415 uveden přehled různých způsobů zápisu zjištěných osobních dat autorů (narození či úmrtí)v záhlaví. Současná celosvětová praxe a české prostředí v... AUT Schváleno
17 Používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu. XXX Schváleno
18 Interpunkce při zápisu členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti Správná interpunkce při zápisu jednoho typu údaje o odpovědnosti (k názvu díla i k edici, v níž je dílo uvedeno), jenž je tvo... 245 $c, 490, 810 XXX Schváleno
19 Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a". Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika č... XXX Schváleno
20 Jak bude zapsán údaj o odpovědnosti typu "sourozenci Baťkovi" a jaká bude forma personálního záhlaví? Určení správné formy personálního záhlaví pro jméno rodiny, jíž se přisuzuje intelektuální odpověd... X00, 100, 700 XXX Schváleno
21 Zapíše se údaj o stránkování, obsahující rozmezí stránek, s velkým či s malým písmenem? (Např. s. 336-666, l.10-38) Údaj o stránkování dokumentu, tvořený slovním označením či zkratkou a rozmezím strá... MON Schváleno
22 Zápis údaje o odpovědnosti, který se týká překladatelů Údaj o překladateli je u české produkce většinou zaznamenán v tiráži, která na rozdíl od produkce z anglo-americké oblasti obsahuje více informac... MON Schváleno
23 Jak se správně zapíší údaje o vydání, je-li dílo dotiskem? MON Schváleno
24 Používání dvojtečky v údajích o odpovědnosti Často je v dokumentech v pramenech popisu za slovním označením odpovědnosti uvedena dvojtečka. Např. sestavil: Jan Novák, uspořádal: Vladimír Svoboda, ilus... XXX Schváleno
25 Zápis hlavního názvu u elektronických zdrojů - volba hlavního pramene popisu Instalace elektronických dokumentů bývají náročné na čas i znalosti katalogizátora, často vyžadují technickou pomoc. Je m... ELZ Schváleno
26 Povinnost zápisu termínu elektronický v označení typu zdroje a ve specifickém označení druhu dokumentu. Pokud se v katalogizačním záznamu pro lokální elektronický zdroj zapisují kromě údajů fyzickéh... 245$h, 300$a, 256$a ELZ Schváleno
27 Nové principy popisu elektronických zdrojů z hlediska jejich obsahu V souvislosti se změnami v doporučení ISBD(ER) došlo k zásadním změnám ve formátu USMARC (resp. MARC21), které se zatím nepromítly... ELZ Schváleno
28 Definice pojmu atlas, mapa pro jmenný popis pole - 215, 3XX Definice pojmů atlas a mapa uvedené v AACR2R se katalogizátorům zdají málo výstižné ve srovnání s definicemi uvedenými ve Slovníku kartograf... KAR Schváleno
29 Rozdílný zápis údajů u atlasů a jiných kartografických dokumentů. Pravidla AACR2R (3.0B2, 2.0B1 i 3.5) rozlišují v oblasti údajů popis atlasů a popis jiných kartografických dokumentů. Atlas se řídí pr... KAR Schváleno
30 Zpracováno metodou digitální kartografie. Rozvoj informačních technologií přinesl nové způsoby zpracování i do kartografie. Někdy bývá v prameni popisu spojená odpovědnost s frází zpracováno metodou d... KAR Schváleno
31 Poznámka 305. Datum vydání se liší od redakční uzávěrky tematické mapy a od data základní mapy - polohopisu. Návrh řešení: Poznámku 305 doporučujeme použít v takovýchto případech: Příklad: 1... KAR Schváleno
32 Redaktor listu, redaktor řady. Mapy edice Souboru geologických a účelových map uvádějí v tiráži redaktora listu a redaktora řady. KAR Schváleno
33 Forma kartografického dokumentu v předmětovém hesle Forma je selekčním prvkem v poli 608, které zpřesňuje jednotku dokumentu vyjádřenou v poli 215 Návrh řešení: Hesla pro pole 608 atlasy měst ... KAR Schváleno
34 Definice pojmu mapa a plán pro věcný popis - pole 608 Pravidla AACR2R nerozlišují pojem mapa a plán. Slovník kartografického názvosloví, vydaný VÚGTK i vysokoškolská učebnice Geografická kartografie o... KAR Schváleno
35 Použití kódu "mul" v poli 101 namísto kódů jednotlivých jazyků. Existuje pravidlo, které zpřesňuje, kdy se můze tento kód použít? Návrh řešení: Ve formátu UNIMARC jsou na dvou různých místech u... 041 XXX Schváleno
36 Kódy zemí. Kde se dají najít aktualizace kódovníku zemí (ISO3166)? Návrh řešení: Kódy zemí nejsou součástí původního vydání UNIMARC manual, vyšly však v Dodatku 2 (1999). V Dodatku 3, který v a... XXX Schváleno
37 Jak správně zapsat korporace typu Okresní soud, Městský soud? Návrh řešení: 1\. $a Česko $b Okresní soud Mělník 2\. $a Česko $b Okresní soud (Mělník) 3\. $a Česko $b Okresní soud $c Mělník ... AUT Schváleno
38 Má se zapisovat ve fyzickem popisu pro název doprovodného materiálu v případě elektronických a zvukových dokumentů totožný termín jako se zapisuje ve fyzickém popisu u těchto dokumentů? Např. + 1 elek... 300 $e XXX Schváleno
39 Vynechává se v nakladatelských údajích u jména nakladatele úvodní mluvnický člen? Návrh řešení: Jméno nakladatele má být zapsáno v nejkratší srozumitelné formě. Úvodní mluvnické členy se tedy v... 260 $b XXX Schváleno
40 Má se vytvářet u vysokoškolských učebnic, resp. skript povinně vedlejší záhlaví pro korporaci (školu, fakultu) v případě, že je uvedena na titulním listě, ale má funkci pouze vydavatelskou? Návrh... 710, 500, 550 XXX Schváleno
41 Máme se řídit při popisu disertací, diplomových prací kapitolou č. 4 AACR2 - rukopisy tak, jak je uvedeno v pravidle 4.0A1. To znamená, že v nakladatelských údajích se píše podle pravidla 4.4. oblast ... 260 $a, 502 XXX Schváleno
42 Jaké je současné správné zapsání korporací typu Městský úřad v Kladně Uřád práce v Kladně Celní úřad v Kladně AUT Schváleno
43 Jak se popisuje vicejazycny slovnik, co se tyce indikatoru a vyberu podpoli? Je povazovan za original nebo za preklad? Napr. Anglicko-český a česko- anglický slovník ekologie a životního prostředí = E... 041 XXX Schváleno
44 Zajímal by nás Váš pohled na začlenění loga korporace (akce) do oblasti názvových údajů v poli 200 a, pokud se toto nachází na titulním tistu. Konkrétní příklad : publikace vydané NK ČR - 2 sborníky z... 245 $a, 500 MON Schváleno
45 Pro nestandardní doplňky k personálním jménům (nad rámec AACR2) se v 70X používá podpole $s. Je možné toto podpole využívat i pro 600? Návrh řešení: Poli 200 Unimarc/Autority odpovídají pole 70... AUT Schváleno
46 Tři různé práce T.G. Masaryka v jedné publikaci, z nichž každá má v tiráži uvedeno jiné vydání (např. Česká otázka, 9. vyd., Krize české ... , 7. vyd. atd.) Jak provést zápis v poli "Vydání", případně... 250, 500 XXX Schváleno
47 Jak postupovat při zápisu údajů o názvu a odpovědnosti v případě, kdy kniha nemá titulní stránku. Zapisuje se v tomto případě název a/nebo údaje o odpovědnosti do hranatých závorek? Navrhuji n... 245, 500 MON Schváleno
48 Jak se správně zapíše údaj o vydavateli, když je v dokumentu uvedeno: 1, Vydalo ABF v nakladatelství a vydavatelství ARCH 2, Vydala Sloven. vysoká škola techn. v Edičním středisku SVŠT ap. MON Schváleno
49 Jak se píšou iniciály v autoritách a údajích o odpovědnosti Děkuji 245 $c, 600, 100, 70... MON Schváleno
50 Naučné stezky. Jak postupovat, pojednává-li dokument o konkrétní stezce, která je uváděna pod názvem (např. Naučná stezka U Irů lípy, Naučná stezka Horka nad Moravou, Naučná vlastivědná stezka Františ... VEC Schváleno