Dotaz #5

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Zápis interpunkce jako součásti hlavního názvu dokumentu

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dotazech od čísla 592 výše.

   

V případě, že hlavní název obsahuje na počátku, na konci nebo uprostřed znaménko pro interpunkci ..., nahrazuje se toto znaménko pomlčkou (nebo dvěma spojovníky).

Příklady:
V prameni popisu: ...a růže budou kvést...
Způsob zápisu: --a růže budou kvést--

V prameni popisu: A life ... and the same
Způsob zápisu: A life-- and the same*

V prameni popisu: ...Možná, že přežiji rok 2000 aneb konec knedlíků v Čechách
Způsob zápisu: --možná, že přežiji rok 2000, aneb, Konec knedlíků v Čechách

Pozn. Zápis tří teček se používá pouze pro výpustku provedenou katalogizátorem!

* Pomlčka uprostřed hlavního názvu se zapíše s pravostrannou mezerou.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena