Dotaz #24

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Používání dvojtečky v údajích o odpovědnosti Často je v dokumentech v pramenech popisu za slovním označením odpovědnosti uvedena dvojtečka. Např. sestavil: Jan Novák, uspořádal: Vladimír Svoboda, ilustrace: Helena Zmatlíková apod. Máme dvojtečku vypustit nebo psát tak, jak je v prameni popisu?

Návrh řešení:
Dvojtečku ponechávat pouze s pravostrannou mezerou. (Dvojtečka, která předznamenává další názvovou informaci, je s oboustrannou mezerou.)

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

AACR2 zápis dvojtečky v oblasti údajů o názvu odpovědnosti jako součásti údaje o roli původce výslovně nezakazují.
V příkladech, které jsou v AACR2R u jednotlivých pravidel uvedeny, však dvojtečka za rolí původce, (tj. např. sestavil: ) není nikde zapsána. Analýzou např. interpretací LCRI, pravidla 1.0C, které se zabývá interpunkcí v rámci hlavního názvu, jsme zjistili, že zejména "dvojtečka" není pravidly bez výjimky akceptována jako součást údajů; doporučuje se její náhrada pomlčkou nebo čárkou - vzhledem k možné záměně se znakem předznamenávajícím údaj o další názvové informaci. Dvojtečku v údajích o odpovědnosti jsme neobjevili ani v zahraničních databázích, důsledně používajících AACR2. I když na otázku, zda uvádět "dvojtečku" jako součást údaje o odpovědnosti, jsme v AACR2 odpověď nenalezli, doporučili jsme vzhledem k jednotnému zpracování záznamů o české produkci pro národní bibliografii (a z technických důvodů) tento interpunkční znak vynechávat. (Toto doporučení se týká účastníku projektu KKČK.)
Proti uvádění dvojtečky jako součásti role původce, je-li uvedena v předepsaném prameni popisu, nelze jinak nic namítat.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena