Dotaz #4

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Používání interpunkce při zápisu údajů ve formátu UNIMARC

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Používání předepsané interpunkce při zobrazení údajů se řídí pravidlem 1.0C (dále 2.0C a vždy pravidlem .0C v kapitolách pro jednotlivé druhy dokumentů) a pravidly, 1.1A1, 1.2A1, 1.3A1, 1.4A1, 1.5A1, 1.6A1, 1.7A1, 1.8A1 (dále 2.1A1 ... a obdobně další pravidla Interpunkce, uvedené v kapitolách pro jednotlivé druhy dokumentů v oddílech jednotlivých popisných údajů).

Při zobrazení ve formátu UNIMARC se předepsaná interpunkce, oddělující jednotlivá pole (podpole), generuje, s výjimkou níže uvedených případů, kdy se musí zapisovat:

Povolené výjimky:
rovnítko
- pro souběžné názvy a další souběžné údaje
pro zápis se používá rovnítko s pravostrannou mezerou
Příklad:
200 1# $aSvět knihy$d= World of Book

Zobrazení
Svět knihy = World of Book

kulatá závorka
- v personálním záhlaví se zapisuje doplněk podle AACR2R 22.14A a 22.19A1 do kulatých závorek

Při zápisu i generování je třeba rozlišovat znaky:

* "dlouhá" pomlčka (--) se používá např. pro oddělení jednotlivých oblastí popisu či v citačních poznámkách pro oddělení údaje o prameni citace, není-li jím hlavní pramen popisu. Neumožňuje-li používané kódování zápis pomlčky, nahrazuje se pomlčka dvěma spojovníky (--).

Příklad citační poznámky:
300##$a"Publikace byla vydána u příležitosti výstavy o J. Ladovi"--Předmluva

* spojovník - se používá např. při zápisu číselných intervalů (roků, svazků, stránek, např. 1968-1998, viz 1.4F8 nebo stránek , např. s.3-20, viz 2.5B6).

Pokud údaje v jednom typu poznámky korespondují s jednotlivými oblastmi údajů, generuje se pro zobrazení předepsaná interpunkce, pouze namísto tečky, mezery, pomlčky, mezery se používá tečka.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena