Dotaz #38

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 14. 04. 2000
MARC 21 300 $e
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Má se zapisovat ve fyzickem popisu pro název doprovodného materiálu v případě elektronických a zvukových dokumentů totožný termín jako se zapisuje ve fyzickém popisu u těchto dokumentů? Např. + 1 elektronický optický disk (CD-ROM) + 1 elektronický disk + 1 zvuková deska Nebo stačí zapsat kratší známou formu? Např. + 1 CD-ROM + 1 disketa + 1 CD

Návrh řešení:
Pravidlo 1.5E1d)AACR2R doporučuje používat při zápisu doprovodného materiálu termíny, používané pro specifické označení druhu dokumentu (zapisované pro speciální druhy dokumentů v 215 $a).Toto pravidlo platí pro specifická označení s výjimkou elektronických a zvukových dokumentů. Pro ně doporučujeme zapsat pouze kratší formu specifického označení druhu dokumentu. Tato výjimka sice není takto specifikována v AACR2R,ale navrhované řešení výkladu příslušného pravidla neodporuje. Navrhujeme používat termíny: CD-ROM, CD-I, disketa,DVD pro elektronické dokumenty a CD, zvuk. kazeta,zvuk. deska, LP deska, SP deska pro zvukové dokumenty (podle návrhu mgr. L. Celbové, vedoucí pracovní skupiny pro zpracování elektronických dokumentů)

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

AACR2R doporučují používat při zápisu doprovodného materiálu termíny, používané pro specifické označení druhu dokumentu (zapisované pro speciální druhy dokumentů v UNIMARC/215 $a, MARC 21/300 $a).
Toto pravidlo platí pro specifická označení s výjimkou elektronických a zvukových dokumentů.
Pro ně doporučujeme zapsat pouze kratší formu
specifického označení druhu dokumentu.
Pro elektronické dokumenty:
CD-ROM
CD-I
disketa
DVD
Pro zvukové dokumenty:
CD
LP
SP
MC

Příklady

$e2 mapy
$e1 disketa
$e1 MC

Komentáře

Doplnila bych seznam zkrácených názvů o MC pro audiokazety.
20. 04. 2000 12:00
Omluva sestavitelky návrhu řešení (H. Kubalová, NK) V návrhu používaných termínů je omylem zařazen též termín "zvuková deska". Nahraďte prosím odstavec "Navrhujeme používat termíny: CD-ROM, CD-I, disketa,DVD pro elektronické dokumenty a CD, zvuk. kazeta,zvuk. deska, LP deska, SP deska pro zvukové dokumenty (podle návrhu mgr. L. Celbové, vedoucí pracovní skupiny pro zpracování elektronických dokumentů) následujícím textem: "Navrhujeme používat pro elektronické dokumenty termíny CD-ROM, CD-I apod. disketa, DVD; pro zvukové záznamy termíny CD, zvuk. kazeta, LP deska, SP deska. U jiných druhů dokumentů by se termíny používané v 215$a a 215 $e shodovaly, tj. mapa, videodisk, pohlednice apod."
26. 04. 2000 12:00
S návrhem pro elektronické ZDROJE souhlasím. U zvukových dokumentů: pro desky navrhuji používat pouze termíny LP, SP. u zvukových kazet bych se přikláněla ke stanovisku č. 1 tj. k použití termínu MC. Pokud by zůstalo u původního návrhu tj. u termínu "zvuk. kazeta" asi by se neměla používat zkratka "zvuk." viz vysvětlující poznámka č. 8 k používání zkratek podle pravidla B.9 (AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. s. 31)
10. 05. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena