Dotaz #26

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu elektronické zdroje (ELZ)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21 245$h, 300$a, 256$a
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Povinnost zápisu termínu elektronický v označení typu zdroje a ve specifickém označení druhu dokumentu.
Pokud se v katalogizačním záznamu pro lokální elektronický zdroj zapisují kromě údajů fyzického popisu též údaje o typu zdroje (pro lokální zdroje údaj nepovinný) a kromě toho záznam obsahuje též povinný údaj pro obecné označení druhu dokumentu, je třeba zapisovat ve všech 3 oblastech termín elektronický?
ISBD(ER): 1.2, 3.1, 5.1

Rozhodnutí o řešení

POZOR, změna rozhodnutí viz dotaz 213.

Pracovní skupina pro elektronické zdroje doporučuje zápis údaje pro označení typu zdroje nejen u dálkově přístupných elektronických zdrojů, pro něž je tento zápis podle doporučení ISBD(ER) povinný (3 - Úvodní poznámka), ale též u lokálních elektronických zdrojů, pro něž je tento zápis nepovinný, nicméně se jedná o údaj užitečný pro uživatele.

Pracovní skupina pro elektronické zdroje schválila české interpretace AACR2, pravidla 9.1C1, 9.3B1 a 9.5B1 takto:
v bibliografických/katalogizačních záznamech se ve formátu UNIMARC v poli 200$b zapisuje povinně údaj elektronický zdroj, v poli 215$a pro specifické označení druhu dokumentu se zapisuje rovněž povinně výraz elektronický (pole se používá pouze u lokálních elektronických zdrojů) a v poli 230 se pro údaj o typu zdroje výraz elektronický nepoužívá.

Poznámka:
Poslední aktualizace Anglo-amerických katalogizačních pravidel vydané v roce 1998 zatím nezohledňují 2. revidované vydání ISBD pro elektronické zdroje, tj. ISBD(ER), v němž došlo k zásadním změnám v terminologii. Pracovní skupina pro elektronické zdroje schválila změnu v používání termínu computer file - počítačový soubor na electronic resource - elektronický zdroj pro obecné označení druhu dokumentu a obdobně používání výrazu elektronický pro označení typu zdroje a pro specifické označení druhu dokumentu, tedy přednostní používání doporučení ISBD před stávající verzí AACR2.

Příklady:
200 1# $aOttova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM$belektronický zdroj$emapové přílohy
215 ## $a1 elektronický optický disk (CD-ROM)
230 ## $aMapová data

200 1# $aČeská národní bibliografie$belektronický zdroj
215 ## $a elektronické optické disky (CD-ROM)
230 ## $aBibliografická databáze
(jedná se o neukončený seriál vydávaný na CD-ROM)

200 1# $aIkaros$belektronický zdroj
230 ## $aČasopis
(jedná se o dálkově přístupný elektronický zdroj)

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena