Dotaz #14

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21 245 $a, $b, 246
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Zápis dat (ve smyslu datum) a názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení?

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Zápis číslovek se řídí AACR2R, pravidly v Příloze C Číslovky (Arabské versus římské číslice, arabské číslice versus číslovky vyjádřené slovně, číslovky v poznámkách, čísla v popisných údajích, řadové číslovky).

Číselné údaje se zapisují bez mezer

3.3.1990
3.III.1990
1.-9.9.1990
6.-8.X.1990
21.1.1996-22.3.1996
1956-1997
3x ale 3 x 5

Číselné údaje v kombinaci se slovními výrazy se píší s mezerami

21. ledna 1996 - 22. března 1996
3. prosince 1950
September 6, 1952
October 15 and 16, 1971
1.-15. září 1958
7-9 January 1959
4. a 5.12.1998
5. až 10. října 1996
od 8. května do 25. května 1956

Zápis názvů začínajících číslicí nebo číslovkou vyjádřenou slovně pro řazení

UNIMARC
- číslovky na počátku názvu vyjádřené číslicí se z řazení nevylučují
- číslice/číslovky v názvu se zapisují v podobě, v jaké se vyskytují v předepsaných pramenech popisu, a to i v případě, že jsou prvním slovem z názvu:
- pokud je do pole 200 zapsána arabská číslice, slovní vyjádření lze zapsat do pole 532

200 1# $a100 let činnosti
532 11 $aSto let činnosti

- pokud je do pole 200 zapsána římská číslice, slovní vyjádření lze zapsat do pole 532 a varianta s arabskou číslicí do pole 540

200 1# $aXV. Wolkerův Prostějov
532 11 $aPatnáctý Wolkerův Prostějov
540 1# $a15. Wolkerův Prostějov

- pokud je do pole 200 zapsáno slovní vyjádření, variantu s arabskou číslicí lze zapsat do pole 540

200 1# $aTři hry
540 1# $a3 hry

MARC 21
- číslovky na počátku názvu vyjádřené číslicí se z řazení nevylučují
- číslice/číslovky v názvu se zapisují v podobě, v jaké se vyskytují v předepsaných pramenech popisu, a to i v případě, že jsou prvním slovem z názvu:
- pokud hlavní název v podpoli 245 $a začíná arabskou číslicí, slovní vyjádření lze zapsat do pole 246 s prvním indikátorem s hodnotou 3.

245 10 $a100 let činnosti
246 3# $aSto let činnosti

- pokud název v podpoli 245 $a začíná římskou číslicí, slovní vyjádření i variantu s arabskou číslicí lze zapsat do opakovaných polí 246 s prvními indikátory s hodnotou 3.

245 10 $aXV. Wolkerův Prostějov
246 3# $aPatnáctý Wolkerův Prostějov
246 3# $a15. Wolkerův Prostějov

- pokud název v podpoli 245 $a začíná slovním vyjádření, variantu s arabskou číslicí lze zapsat do pole 246 s prvním indikátorem s hodnotou 3.

245 10 $aTři hry
246 3# $a3 hry

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena