Dotaz #27

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu elektronické zdroje (ELZ)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Nové principy popisu elektronických zdrojů z hlediska jejich obsahu
V souvislosti se změnami v doporučení ISBD(ER) došlo k zásadním změnám ve formátu USMARC (resp. MARC21), které se zatím nepromítly do formátu UNIMARC. Vzhledem k potřebě českých knihoven připravit záznamy elektronických zdrojů směnitelné s OCLC schválila Pracovní skupina pro elektronické zdroje aplikace změn pro zápis ve formátu UNIMARC.
ISBD(ER): 0.1.1

Rozhodnutí o řešení

Změny se týkají zejména zápisu hodnoty kódu v návěští, pozice 6, kde má kód vyjadřovat obsah elektronického zdroje. V obecném označení druhu dokumentu, tj. v poli 200$b se nadále zapisuje elektronický zdroj, v údajích fyzického popisu v poli 215$a se zapisují údaje pro elektonický nosič. Záznam by měl obsahovat vedle polí pro popis elektronického zdroje ještě pole pro popis druhu dokumentu, který je obsahem elektronického zdroje a event. údaje pro seriálový dokument (včetně polí pro kódované údaje).

Poznámka:
Hlouběji je tato problematika vysvětlena v článku publikovaném v časopise Ikaros č. 9/1999

Příklad:
LBL -----nem 22----- 450
120 ## $abaax^^^xxaa^^
123 2# $aa
135 ## $avo
200 1# $aInteraktivní atlas měst$belektronický zdroj$egrafický informační systém
206 ## $aMěřítka různá
215 ## $a1 elektronický optický disk (CD-ROM)$cbarev. $d12 cm
230 ## $aMapová data

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena