Dotaz #16

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Životní data
V českém překladu AACR2R je na str. 415 uveden přehled různých způsobů zápisu zjištěných osobních dat autorů (narození či úmrtí)v záhlaví. Současná celosvětová praxe a české prostředí vykazuje v době užívání souborů autorit jisté odlišnosti, proto předkládáme ke konečnému připomínkování návrh českých interpretací pravidla 22.17A, který je inspirován interpretací AACR2R z Kongresové knihovny.

Návrh řešení:
I. Osoby žijící ve 20. století
Data připojená k záhlaví pro osoby žijící ve 20. století, by měla být velmi přesná. Připojte data k záhlaví pouze u těch osob, které spadají do některé z následujících kategorií:

1. Žijící osoba, rok narození je známý
$aNovák$bJosef$f1923-
2. Osoba již nežije, roky narození i úmrtí jsou známé
$aNovák$bJosef$f1923-1995
3. Osoba již nežije a je znám pouze rok narození
$aNovák$bJosef$fnar. 1923
4. Osoba již nežije a je známo pouze datum úmrtí
$aNovák$bJosef$fzemř. 1995
5. Osoby se stejným jménem a stejným rokem narození
$aNovák$bJosef$f1900 led. 10.- $aNovák$bJosef$f1900 břez. 2.-

Poznámka:
Pokud datum neodpovídá gregoriánskému kalendáři, připojte k záhlaví ekvivalent podle gregoriánského kalendáře, i když to znamená použití data ve formě 1921 nebo 2.
Zápis u příkladu č.7 lze použít i v případech neznámého roku úmrtí pro osoby žijící ve 20.stol., kdy dané osoby zahynuly ve válečných konfliktech (zejména v I. a II. svět.válce)či jsou pohřešovaní z jiných důvodů a přesný rok umrtí je nezjistitelný.

II. Osoby žijící do počátku 20. století

Pro osoby žijící do počátku 20. století se mohou použít i méně přesná data. (Viz následující příklady.)

Nejčastější speciální varianty příkladů:
6. Rok narození je nejistý, nebo v rozpětí několika let
$aNovák$bJosef$fca 1823-1895
7. Rok úmrtí je nejistý, nebo v rozpětí několika let
$aNovák$bJosef$f1823-ca 1895
8. Oba letopočty přibližné
$aNovák$bJosef$fca 1823-ca 1895
9. Roky narození a úmrtí neznámé, známá jen některá léta činnosti
$aNovák$bJosef$fčinný 1833-1840
$aJan z Prahy$fčinný 1284-1299
10. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, století známo
$aJan z Prahy$f13. stol.
11. Roky narození a úmrtí neznámé, neznámá léta činnosti, ale činný v obou stoletích
$aJan z Prahy$f12./13. stol.
12. Výraz př. Kr. se používá pro data z předkřesťanské éry a uvádí se na konci data nebo rozpětí dat. Výraz po Kr." se užívá pokud data zasahují obě éry $aDionysios Thrax$fca 70-10 př. Kr. $aSeneca$bLucius Annaeus$fca 4 př. Kr.-65 po Kr. 13. Rok, ve kterém byla udělena čínská literární cena
Lin, Li$fchin shih 1152

Poznámka:
Věnujte pozornost používání tzv. dat "působnosti"(angl. "flourished" dates), t.j. dat významných etap života osobnosti. Používání takovýchto dat u záhlaví pro osoby žijící do počátku 20. století je přijatelné v případech, kdy data vyjadřují rozpětí působení dané osoby. (viz příklad č. 9 a 11) Samostatný, rok "působnosti" se může použít pouze ve zvláštních případech - např. jestliže zdroj sám stanoví datum tímto způsobem nebo pokud se v případě dané osoby vyskytuje jedna publikace (nebo určitá událost apod.), o níž je známo, že je jediná nebo zásadní vhledem k danému roku (viz příklad č.13)

Data narození či úmrtí, která oscilují v rozpětí několika let (př. č. 6,7,8) jsou tak zapsána proto, že samy autoritativní zdroje (slovníkové příručky) registrují pouze přibližná data (a ne proto, že by se katalogizátor nemohl rozhodnout mezi několika různými variantami).

Revize existujících záhlaví (podle AACR2R)
Jestliže má existující záhlaví pouze datum narození "1861- " doplňte úmrtí (pokud je to možné) nebo změňte toto datum na "nar. 1861". Jestliže existující záhlaví uvádí pouze přibližné datum a přesné datum je již zjistitelné, použijte toto přesné datum v záhlaví podle AACR2R.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že životní data se stala integrální součástí záhlaví, jeví se potřeba sjednotit, odstranit nejednoznačnosti a zjednodušit jejich psaní.

Obecně je třeba ještě dodat, že data (narození a úmrtí) v záhlaví plní funkci formálně rozlišovací. Je to nástroj pro odlišení dvou a více autorů téhož jména (roku narození příp. úmrtí).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena