Dotaz #25

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu elektronické zdroje (ELZ)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Zápis hlavního názvu u elektronických zdrojů - volba hlavního pramene popisu
Instalace elektronických dokumentů bývají náročné na čas i znalosti katalogizátora, často vyžadují technickou pomoc. Je možné přebírat hlavní název z disku, event. z jiných vnějších pramenů?

Rozhodnutí o řešení

Hlavní pramen popisu je stanoven pravidlem 9.0.B1 AACR2R (toto pravidlo bylo v revidovaném vydání AACR2 z roku 1998 nahraženo podrobnějším textem, vysvětlujícím pořadí pramenů popisu), tzn. že hlavním pramenem popisu je vnitřní pramen, primárně titulní obrazovka. Povinností katalogizátora je dodržovat toto pravidlo bez ohledu na problémy s instalací elektronického nosiče. Pouze v případě, že nelze z vážného důvodu provést instalaci nebo uvnitř zdroje nejsou poskytnuty potřebné informace, lze použít jako pramen pro hlavní název další prameny (etiketa či potisk disku, obal apod.).

Ve formátu UNIMARC se tedy v poli 200$a zapisuje hlavní název převzatý z hlavního pramene popisu v souladu s AACR2R. Současně je třeba zapsat ve formátu UNIMARC v poli 304 povinnou poznámku o prameni hlavního názvu.

Vzhledem k tomu, že velmi často se vyskytují odlišné názvy na různých pramenech uvnitř dokumentu a na vnějších pramenech, je pro zpřístupnění dokumentu uživatelům vhodné uvádět v katalogizačním záznamu i další názvy, které katalogizátor pokládá za důležité. Pokud jde o název na obalu, uvádí se tento název ve formátu UNIMARC v poli 512 - Obálkový název, další názvy se zapisují v poli 517 - Další variantní názvy, event. v dalších odpovídajících polích 5XX. Pro zobrazení se zapisuje poznámka k variantám hlavního názvu v poli 312 (poznámku z pole 512 lze generovat).

Příklady:
200 1# $aAnglo-American Cataloguing Rules$belektronický zdroj
312 ## $aElektronická verze známa rovněž pod zkráceným názvem: AACR2-e
517 1# $aAACR2-e

200 1# $aESTC on cd-rom$belektronický zdroj
532 12 $aEighteenth-century short title catalogue on cd-rom

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena