Dotaz #28

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 14. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Definice pojmu atlas, mapa pro jmenný popis pole - 215, 3XX Definice pojmů atlas a mapa uvedené v AACR2R se katalogizátorům zdají málo výstižné ve srovnání s definicemi uvedenými ve Slovníku kartografického názvosloví, vydaném VÚGTK nebo ve srovnání s definicemi uvedenými ve vysokoškolské učebnici Geografická kartografie od R. Čapka. Definice podle VÚGTK: ATLAS - je systematický soubor map s jednotnou koncepcí a jednotným kartografickým provedením, spojených podle účelu, území, tematiky, způsobu zpracování apod., obvykle doplněný rejstříkem, popř. textem, vydaný v knižní formě nebo ve volných listech MAPA - je zmenšený obraz země, kosmických těles, kosmu a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů /kartografickým zobrazením/, .... Definice podle R. Čapka: ATLAS - je systematicky uspořádaný soubor map zpracovaný jako celek podle jednotného řídícího záměru. Vydávají se v knižní formě, řídčeji jako volné listy pro vkládání do desek nebo šrouby do šanonů. Součástí atlasu bývá místopisný rejstřík MAPA - je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na zemi nebo ve vesmíru, sestrojené v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů Definice podle AACR2R ATLAS - svazek map, desek, rytin, tabulek atd. spolu s popisným textem nebo bez něho. Může být samostatnou publikací nebo může být vydán jako doprovodný materiál. MAPA - znázornění vybraných hmotných nebo abstraktních jevů (prvků) a vlastností, charakterizujících zemské či kosmické těleso, obvykle v určitém měřítku a na plošném médiu.

Rozhodnutí o řešení

Viz stanovisko odborného pracovníka.

Návrh řešení

Pro katalogizační praxi proto navrhujeme zpřesnění těchto definic a předkládáme tento návrh pro zápis specifického označení druhu dokumentu v poli 215, příp. 3XX :

ATLAS - je geografický soubor map, sestavený podle určitého systému bez ohledu na měřítko a počet map. Může být vázaný, brožovaný, v kroužkové vazbě, na volných listech v obálce. Bývá doplněn rejstříkem i textem.

MAPA - je zmenšený zemský povrch nebo vesmír, sestrojený v rovině bez ohledu na matematicky definovamé vztahy /kartografické zobrazení/. Fyzická forma - volné listy. Mapa bývá doplněna rejstříkem i textem

Z toho vyplývá, že v poli 215 bude dodržováno pravidlo 3.5B1 a pro označení druhu dokumentu nebude používán termín plán, ale nadřazený termín mapa.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena