Dotaz #18

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21 245 $c, 490, 810
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Interpunkce při zápisu členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti Správná interpunkce při zápisu jednoho typu údaje o odpovědnosti (k názvu díla i k edici, v níž je dílo uvedeno), jenž je tvořen členitým jménem korporace - jméno obvykle obsahuje nadřízenou a podřízenou složku korporace, nebo dvě jména odpovědné korporace jednoho typu odpovědnosti). Tyto typy korporací se vyskytují zejména v cizojazyčných mutacích české sborníkové literatury či cizojazyčných zprávách z konferencí apod. Časté jsou zejména u cizojazyčné literatury.

Příklady
(údaje na titulní stránce)
RT - Control 98
August 16-21, 1998, Prague
organized by Czech Technical University, Faculty of Elektrical Engineering

(údaje na titulní stránce)
XIV. konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli
Česká hutnická společnost, Odborná sekce výroby oceli, Tanger, Ostrava

(údaje na rubu titulní stránky)
Selected documents
United Nations
Bureau of Public Affairs, Office of Public Communication, volume 2

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Pravidla AACR2R o interpunkci v rámci jednoho členitého jména korporace jako údaje o odpovědnosti výslovně nehovoří, lze se řídit pouze příklady uvedenými v rámci pravidel (např. příklady v pravidle 1.4B, 2.6B1, 21.4B) nebo příklady zápisu těchto údajů v zahraničních databázích.

V oblasti údajů o názvu a odpovědnosti (UNIMARC/200$f, g, MARC 21/245 $c), v údajích o odpovědnosti k vydání (UNIMARC/205 $f) a v údajích o odpovědnosti k edici (UNIMARC/225 $f, MARC 21/810 $a) se jednotlivé části členitého jména korporace oddělují čárkou.

Neplatí při zápisu jména korporace jako součásti unifikovaného názvu nebo jako kvalifikátoru.

Příklad:

UNIMARC
a)
200 1# $aRT - Control 98$eAugust 16-21, 1998, Prague$forganized by Czech Technical University, Faculty of Elektrical Engineering

b)
200 1# $aXIV. konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli $fČeská hutnická společnost, Odborná sekce výroby oceli [a] Tanger, Ostrava

c)
225 0# $aSelected documents$fBureau of Public Affairs, Office of Public Communication$v 2
410 #0 $150011$aSelected documents$nUnited Nations. Bureau of Public Affairs. Office of Public Communication

MARC 21
a)
245 10 $aRT - Control 98 :$bAugust 16-21, 1998, Prague /$corganized by Czech Technical University, Faculty of Elektrical Engineering

b)
245 10 $aXIV. konference elektroocelářů a mimopecní zpracování oceli /$cČeská hutnická společnost, Odborná sekce výroby oceli [a] Tanger, Ostrava

c)
490 1# $aSelected documents / Bureau of Public Affairs, Office of Public Communication ;$v 2
810 2# $aUnited Nations.$bBureau of Public Affairs.$bOffice of Public Communication.$tSelected documents

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena