Dotaz #22

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Zápis údaje o odpovědnosti, který se týká překladatelů Údaj o překladateli je u české produkce většinou zaznamenán v tiráži, která na rozdíl od produkce z anglo-americké oblasti obsahuje více informací než rub titulní stránky. Zejména v Národní knihovně upozorňovali katalogizátoři popisující českou literaturu na rozdílnou formální podobu české knihy a umístění významných popisných údajů mimo hlavní pramen popisu. Výsledkem diskusí na poradách pracovních skupin pro zpracování dokumentů je kompromis, který není zcela v souladu s AACR2R, a který připouští ve většině případů formalizovaný zápis údaje o překladateli v podpoli 200. Odchylka od AACR2R sice sjednotila zápis údaje o překladateli a překladu v poli 200, ale zároveň dochází k rozdílnému zápisu těchto údajů v oblasti údajů poznámky (pole 304 a 314). Je třeba situaci znovu posoudit a zvážit řešení, která nabízejí AACR2R.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

 

Podle AACR2R se údaje o odpovědnosti zapisují pouze tehdy, jsou-li uvedeny "výrazně" v popisované jednotce. Podle pravidla 0.8 AACR2R vyjadřuje formulace "uvedeno výrazně" ... formální údaj v některém z předepsaných pramenů ... pro oblasti 1 (oblast údajů o názvu a odpovědnosti) a 2 (oblast údajů o vydání)

Katalogizátor tedy může zapsat v UNIMARC/200, MARC 21/245 údaje o dalších původcích i podle předepsaných pramenů popisu pro oblast 2 (oblast údajů o vydání), a podle pravidel 21.30A-L AACR2R pro ně vytvořit vedlejší záhlaví.

Pokud je údaj o odpovědnosti převzat z jiného pramene popisu než z hlavního, uvede se v hranatých závorkách. Není-li údaj o odpovědnosti v popisované jednotce "výrazně" uveden (tj. není uveden v předepsaných pramenech popisu pro oblast 1 a 2), zapíše se příslušná informace v poznámce.
U knih je tedy možno do údajů o odpovědnosti (UNIMARC/200$f, $g, MARC 21/245 $c) zapsat údaje, které jsou uvedeny na titulní stránce (zapisují se bez []) - viz příklad 1, v dalších preliminariích (tj. na rubu titulního listu, na všech stránkách předcházejících stránce titulní a na obalu) nebo v tiráži (zapisují se v []) - viz příklad 2.
Údaj o překladateli se tedy zapíše tak, jak je uveden v předepsaném prameni popisu, případně se vynechá pouze název originálu, který se nahradí znakem pro výpustku - viz příklad 2.

Název originálu můžeme zapsat do UNIMARC/ 500 nebo 454, MARC 21/765, 700, 240, X30.

Ale

Pokud není údaj o odpovědnosti uveden na žádném z těchto míst (titulní stránka, další preliminária, tiráž), nezapisuje se v údajích o názvu a odpovědnosti, ale uvádí se - pokud je takový údaj nezbytný - v poznámce, v UNIMARC/314, MARC 21/500 - viz příklad 3.

Příklady

UNIMARC
1) Pokud se údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, vyskytuje v hlavním prameni popisu (tj. např. u knih na titulní stránce), zapíše se do pole 200 a lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví (pole 702) podle 21.30K.

Do pole 200 se zapíše i údaj o odpovědnosti, týkající se překladu, který je uveden v hlavním prameni popisu, a není v něm uvedena jmenovitě žádná osoba (viz AACR2R 1.1F14).

Příklad 1
200 1# $aJulius Caesar$etragedie$fWilliam Shakespeare$gz angličtiny přeložil E.A. Saudek
700 #1 $aShakespeare$bWilliam
702 #1 $aSaudek$bErich Adolf

2) Pokud údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, je uveden mimo hlavní pramen popisu, ale je v popisné jednotce uveden výrazně, tj. nachází se v předepsaných pramenech popisu pro oblast 1 a 2, lze tento údaj zapsat v poli 200 (v hranatých závorkách) a podle pravidla 21.30K lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví

Příklad 2:
200 1# $aOpilý koráb$fJean Arthur Rimbaud$g[z francouzského originálu ... přeložil František Hrubín]
500 10 $aBateau ivre*$mČesky
700 #1 $aRimbaud$bJean Arthur
702 #1 $aHrubín$bFrantišek

3) Pokud údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, není v popisné jednotce uveden výrazně, tj. vyskytuje se mimo předepsané prameny popisu pro oblast 1 a 2, např. na přebalu, lze tento údaj (je-li to nezbytně nutné) uvést v poznámce (pole 314) a podle pravidla 21.30K lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví.

Příklad 3:
a) V pramenech popisu (nikoli v předepsaných), např. na přebalu, je uvedeno jméno překladatele

200 1# $aSoňa už nechce žít$fVicky Adrianová
314 ## $aZ němčiny přeložil František Klubal
700 #1 $aAdrian$bVicky

b)V pramenech popisu (nikoli v předepsaných), je uvedena informace, že dílo je překladem z němčiny, jméno překladatele není uvedeno.

200 1# $aSoňa chce žít$fVicky Adrianová
302 ## $aPřeloženo z němčiny
700 #1 $aAdrian$bVicky

Do pole 302 se zapíše poznámka o jazyce díla (viz 1.7B2).

4) Údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, je v popisné jednotce uveden na různých místech v odlišné formě.

Podle pravidla 1.0A1 by se pří zápisu údaje, týkajícího se jména překladatele či údaje o překladu, mělo dodržovat stanovené pořadí předepsaných pramenů popisu, tj. 1) titulní stránka, 2) rub titulního listu, 3) všechny stránky předcházející titulní stránce, 4) obal, 5) tiráž.
Údaj o copyrightu se nepovažuje za popisný údaj pro tuto oblast, jsou-li informace uvedeny na jiném místě v popisné jednotce.

Příklad 4a:
V hlavním prameni popisu je uvedeno jméno překladatele a v dalších předepsaných pramenech popisu je uvedena informace o jazyku originálu.

200 1# $aTřináct dní$evzpomínky na kubánskou raketovou krizi$fRobert F. Kennedy$gs předmluvou Roberta S. Mc Namary a Harolda Macmillana$gpřeložil Vít Smetana
302 ## $aPřeloženo z angličtiny

Příklad 4b:
V hlavním prameni popisu uvedeno: Brian Lumley Nekros a jiné noční můry
Na rubu titulního l. uvedeno: Translation c1992, 1999 by Petr Caha
V tiráži uvedeno: Z různých anglických originálů vybrali a sestavili: Miroslav Kocián a Petr Svoboda
Přeložili: Eva Konečná, Petr Caha, Tomáš Petružel

200 1# $aNekros a jiné noční můry$fBrian Lumley$g[z různých anglických originálů vybrali a sestavili Miroslav Kocián a Petr Svoboda $gpřeložili Eva Konečná, Petr Caha, Tomáš Petružel]

Příklad 4c:
V hlavním prameni popisu uvedeno: Paulo Coelho Alchymista
Příběh o naplněném snu
rubu titulního l. uvedeno: Přeložila Pavla Lidmilová
Translation c Pavla Lidmilová 1995
V tiráži uvedeno: Z portugalského originálu O Alquimista ... přeložila a doslov napsala Pavla Lidmilová

200 1# $aAlchymista$epříběh o naplněném snu$fPaulo Coelho$g[přeložila Pavla Lidmilová]
302 ## $aPřeloženo z portugalštiny
454 91 $a<<0>> Alquimista$mČesky
Tento dotaz je modelovým příkladem i pro zápis dalších původců (ilustrátorů, autorů úvodů a doslovů).

MARC 21
1) Pokud se údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, vyskytuje v hlavním prameni popisu (tj. např. u knih na titulní stránce), zapíše se do pole 245 a lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví (pole 700) podle 21.30K.
Do pole 245 se zapíše i údaj o odpovědnosti, týkající se překladu, který je uveden v hlavním prameni popisu, a není v něm uvedena jmenovitě žádná osoba (viz AACR2R 1.1F14).

Příklad 1
100 1# $aShakespeare, William
245 10 $aJulius Caesar :$btragedie /$cWilliam Shakespeare ; z angličtiny přeložil E.A. Saudek
700 1# $aSaudek, Erich Adolf

2) Pokud údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, je uveden mimo hlavní pramen popisu, ale je v popisné jednotce uveden výrazně, tj. nachází se v předepsaných pramenech popisu pro oblast 1 a 2, lze tento údaj zapsat v poli 245 (v hranatých závorkách) a podle pravidla 21.30K lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví

Příklad 2:
100 1# $aRimbaud, Jean Arthur
240 10 $aBateau ivre.*$lČesky
245 10 $aOpilý koráb /$cJean Arthur Rimbaud ; [z francouzského originálu ... přeložil František Hrubín]
700 1# $aHrubín, František

3) Pokud údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, není v popisné jednotce uveden výrazně, tj. vyskytuje se mimo předepsané prameny popisu pro oblast 1 a 2, např. na přebalu, lze tento údaj (je-li to nezbytně nutné) uvést v poznámce (pole 500) a podle pravidla 21.30K lze pro něj vytvořit vedlejší záhlaví.

Příklad 3:
a) V pramenech popisu (nikoli v předepsaných), např. na přebalu, je uvedeno jméno překladatele

100 1# $aAdrian, Vicky
245 10 $aSoňa už nechce žít /$cVicky Adrianová
500 ## $aZ němčiny přeložil František Klubal

b)V pramenech popisu (nikoli v předepsaných), je uvedena informace, že dílo je překladem z němčiny, jméno překladatele není uvedeno.

100 1# $aAdrian, Vicky
245 10 $aSoňa chce žít /$cVicky Adrianová
500 ## $aPřeloženo z němčiny

Do pole 500 se zapíše poznámka o jazyce díla (viz 1.7B2).

4) Údaj o odpovědnosti, týkající se překladatele, je v popisné jednotce uveden na různých místech v odlišné formě.

Podle pravidla 1.0A1 by se při zápisu údaje, týkajícího se jména překladatele či údaje o překladu, mělo dodržovat stanovené pořadí předepsaných pramenů popisu, tj.:
1) titulní stránka
2) rub titulního listu
3) všechny stránky předcházející titulní stránce
4) obal
5) tiráž

Údaj o copyrightu se nepovažuje za popisný údaj pro tuto oblast, jsou-li informace uvedeny na jiném místě v popisné jednotce.

Příklad 4a:
V hlavním prameni popisu je uvedeno jméno překladatele a v dalších předepsaných pramenech popisu je uvedena informace o jazyku originálu.

245 10 $aTřináct dní :$bvzpomínky na kubánskou raketovou krizi /$cRobert F. Kennedy ; s předmluvou Roberta S. Mc Namary a Harolda Macmillana ; přeložil Vít Smetana
500 ## $aPřeloženo z angličtiny

Příklad 4b:
V hlavním prameni popisu uvedeno:
Brian Lumley
Nekros a jiné noční můry
Na rubu titulního l. uvedeno:
Translation c1992, 1999 by Petr Caha
V tiráži uvedeno:
Z různých anglických originálů vybrali a sestavili: Miroslav Kocián a Petr Svoboda
Přeložili: Eva Konečná, Petr Caha, Tomáš Petružel

245 10 $aNekros a jiné noční můry /$cBrian Lumley ; [z různých anglických originálů vybrali a sestavili Miroslav Kocián a Petr Svoboda ; přeložili Eva Konečná, Petr Caha, Tomáš Petružel]

Příklad 4c:
V hlavním prameni popisu uvedeno:
Paulo Coelho
Alchymista
Příběh o naplněném snu
Na rubu titulního l. uvedeno:
Přeložila Pavla Lidmilová
Translation c Pavla Lidmilová 1995
V tiráži uvedeno:
Z portugalského originálu O Alquimista ... přeložila a doslov napsala Pavla Lidmilová

245 10 $aAlchymista :$bpříběh o naplněném snu /$cPaulo Coelho ; [přeložila Pavla Lidmilová]
500 ## $aPřeloženo z portugalštiny
765 0# $tAlquimista$9Česky

*Gramatický člen v MARC 21/240 a UNIMARC/500 se nezapisuje (i když zápis je dle instrukce možný) -lišila by se pak podoba názvových autorit a názvů zapsaných v jiných podpolích záznamu, kde se zápis členu nevyžaduje.

Tento dotaz je modelovým příkladem pro zápis dalších původců (ilustrátorů, autorů úvodů a doslovů).

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena