Dotaz #3

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21 490, 800
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Popis sebraných spisů atd. (může se jednat o Sebrané spisy, Vybrané spisy, Dílo ... apod., event. o jejich cizojazyčné ekvivalenty).

Určení hlavního názvu a zápis údaje Sebrané spisy" apod. v případě, je-li tento údaj uveden na titulní stránce, dále je uvedeno číselné označení dílu a několik názvů částí díla.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a v dotazech od čísla 592 výše.

   

MARC 21

a) Jednotlivé svazky mají vlastní názvy významné pro vyhledávání

245 10 $a Dopisy Dubence / $c Bohumil Hrabal
490 1# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala ; $v sv. 13
800 1# $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Sebrané spisy

245 10 $a Filosofská historie / $c Alois Jirásek
490 1# $a Dílo Aloise Jiráska ; $v 13
800 1# $a Jirásek, Alois, $d 1851-1930. $t Dílo

245 10 $a Velký román / $c Ladislav Klíma
490 1# $a Sebrané spisy / Ladislav Klíma
800 1# $a Klíma, Ladislav, $d 1878-1928. $t Sebrané spisy

b) Svazek obsahuje více prací, které mají na titulní stránce vlastní názvy významné pro vyhledávání

245 10 $a Dekret kutnohorský ; $b Prokoš Bílinský ; Slečna Lichnická ;                    Břeněk Švihovský ; Poslední doby v Bílé věži
490 1# $a Sebrané spisy Jozefa Kajet. Tyla ; $v díl 1
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Prokoš Bílinský
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Slečna Lichnická
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Břeněk Švihovský
700 12 $a Tyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Poslední doby v Bílé věži
800 1# $aTyl, Josef Kajetán, $d 1808-1856. $t Sebrané spisy

245 10 $a Svatby v domě ; $b Vita nuova ; Proluky / $c Bohumil Hrabal 490 1# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala ; $v sv. 11
700 12 $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Vita nuova
700 12 $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997. $t Proluky
800 1# $a Hrabal, Bohumil, $d 1914-1997.$t Sebrané spisy

c) Vlastní název svazku chybí nebo názvy svazků nejsou významné pro vyhledávání

245 10 $aSebrané spisy / $c V.I. Lenin
505 1# $a sv. 1. 1955. 220 s.

UNIMARC

a) Jednotlivé svazky mají vlastní názvy významné pro vyhledávání

200 1# $a Dopisy Dubence $f Bohumil Hrabal
225 0# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala $v sv. 13
410 #0 $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
              $1 2001# $a Sebrané spisy

200 1# $a Filosofská historie$fAlois Jirásek
225 0# $a Dílo Aloise Jiráska$v13
410 #0 $1 700 #1 $a Jirásek $b Alois $f 1851-1930
              $1 2001# $a Dílo

200 1# $a Velký román $f Ladislav Klíma
225 0# $a Sebrané spisy $f Ladislav Klíma
410 #0 $1 700 #1 $a Klíma $b Ladislav $f 1878-1928
              $1 2001# $a Sebrané spisy

b) Svazek obsahuje více prací, které mají na titulní stránce vlastní názvy významné pro vyhledávání

200 1# $a Dekret kutnohorský $a Prokoš Bílinský $a Slečna Lichnická               $a Břeněk Švihovský $a Poslední doby v Bílé věži
225 0# $a Sebrané spisy Jozefa Kajet. Tyla $v díl 1
410 #0 $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
              $1 2001# $a Sebrané spisy
423 #0 $1200 1# $a Prokoš Bílinský
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Slečna Lichnická
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Břeněk Švihovský
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856
423 #0 $1200 1# $a Poslední doby v Bílé věži
              $1 700 #1 $a Tyl $b Josef Kajetán $f 1808-1856

200 1# $a Svatby v domě $a Vita nuova $a Proluky $f Bohumil Hrabal
225 0# $a Sebrané spisy Bohumila Hrabala $v sv. 13
410 #0 $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
              $1 2001# $a Sebrané spisy
423 #0 $1200 1# $a Vita nuova
              $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997
423 #0 $1200 1# $a Proluky
              $1 700 #1 $a Hrabal $b Bohumil $f 1914-1997

c) Vlastní název svazku chybí nebo názvy svazků nejsou významné pro vyhledávání

200 1# $aSebrané spisy$fV.I. Lenin
327 1# $a sv. 1. 1955. 220 s.

DOTAZ OPRAVEN v červnu 2009 v souladu s rozhodnutím PS

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena