Dotaz #17

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Používání jména Česká republika v některých oblastech bibliografického záznamu.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu není aktualizováno a může být částečně neplatné.

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 a portál Národní autority ČR .

 

 

Číselník zemí, který zpracoval a vydal Český statistický úřad v r. 1993 na bázi mezinárodní normy ISO, stanoví pro Českou republiku označení ČESKO - viz úvod k Číselníku.

Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih doporučuje používat pro katalogizační účely pro Českou republiku jméno Česko.

Pro vytváření korporativních záhlaví doporučuje, v případě vstupního prvku, používat (podle specifických ustanovení - viz dále) jméno, odpovídající příslušnému období dějin České republiky (AACR2R 24.1C1).

a) při zápisu místa vydání (1.4C3, 1.4C6/Dodatky k AACR2R 1993)

Jméno země, státu atd., pokud se vyskytuje v prameni popisu, se zapíše za názvem místa vydání (po čárce), pokud je to potřebné pro identifikaci nebo pro rozlišení. Nevyskytuje-li se toto jméno v předepsaném prameni popisu, uvede se v hranaté závorce. Uvádí se česká forma jména. Používají se zkratky (viz B. 14). Pro Českou republiku se používá jméno Česko.

Pokud nemůže být uvedeno žádné pravděpodobné místo vydání, uvádí se jméno země, státu apod. v české formě.
! Změna původního pravidla 1.4C6 v AACR2R z r. 1988 (viz 1.4C6/Dodatky k AACR2R 1993).
Pro Českou republiku se používá jméno Česko.

Příklad (dílčí):

UNIMARC
210 ## $a[Česko]$cSpolek českých bibliofilů$d1928

MARC 21
260 ## $a[Česko] :$bSpolek českých bibliofilů,$c1928

b) v korporativním záhlaví (23.2A, 23.4, 24.3E, 24.4C, 24.6C, 24.7B, 24.18, B.14)
Obecně:
AACR2R, 23.4E, doporučuje připojit ke jménu místa jméno země, ve které se místo nalézá. Všechny doplňky (kvalifikátory) k místním jménům, která se používají jako vstupní prvek v korporativním záhlaví (viz 24.3E), se uvádějí v kulatých závorkách jako součást podpole $a.
Pro Českou republiku doporučuje Pracovní skupina pro jmenné zpracování knih následující používání různých forem tohoto jména s ohledem na dějinný vývoj naší republiky.

Vstupní prvek v korporativním záhlaví:
do roku 1918 Česko
1918-1968 Československo
1969-1992 Československo
pro federální orgány a pro korporace s federální působností
Česko (Československo)
Slovensko (Československo)
pro korporace s působností pro ČR nebo SR od 1993 Česko

Příklady (dílčí):

UNIMARC
200 1# $aÚplný řád živnostenský
210 ## $aV Praze$cEd. Grégr$d1911
500 10 $aŽivnostenský řád$k1859
710 01 $aČesko

200 1# $aZákon o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
210 ## $aV Praze$cJednota čs. soukromých úředníků$d1929
500 10 $aZákon o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách$k1929
710 01 $aČeskoslovensko

200 1# $aÚstavní zákon z 27. října 1968 o československé federaci
500 10 $aÚstavní zákon o československé federaci$k1968
710 01 $aČeskoslovensko

200 1# $aPedagogicko-organizačné pokyny pre národné výbory a resorty
210 ## $aBratislava$cMinisterstvo škoľstva$d1988
710 01 $aSlovensko (Československo)$bMinisterstvo škoľstva

200 1# $aVojenské střední školy$fMiloš Křížek
210 ## $aPraha$cAVIS$d1997
314 ## $aNad názvem: Armáda České republiky
700 #1 $aKřížek$bMiloš

MARC 21
110 1# $aČesko
240 10 $aaŽivnostenský řád (1859)
245 10 $aÚplný řád živnostenský
260 ## $aV Praze :$bEd. Grégr,$c1911

110 1# $aČeskoslovensko
240 10 $aZákon o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (1929]
245 10 $aZákon o penzijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
260 ## $aV Praze :$bJednota čs. soukromých úředníků,$c1929

110 1# $aČeskoslovensko
240 10 $aÚstavní zákon o československé federaci (1968)
245 10 $aÚstavní zákon z 27. října 1968 o československé federaci

110 1# $aSlovensko (Československo). $bMinisterstvo škoľstva
245 10 $aPedagogicko-organizačné pokyny pre národné výbory a resorty
260 ## $aBratislava :$bMinisterstvo škoľstva,$c1988

100 1# $aKřížek, Miloš
245 10 $aVojenské střední školy /$cMiloš Křížek
260 ## $aPraha :$bAVIS,$c1997
500 ## $aNad názvem: Armáda České republiky
710 1# $aČesko.$bArmáda

Kvalifikátor v korporativním záhlaví (pro korporace a akce)

pro všechna dějinná období i současnost České republiky se používá jméno Česko.

$aStátní vědecká knihovna (Olomouc, Česko)
$aStátní vědecká knihovna (České Budějovice, Česko)

c) v poznámkách
S výjimkou citovaných údajů lze použít jméno Česko.

d) použití zkrácené formy (iniciál) ve jménech korporací v selekčních údajích (24.2D)

Příklad
(v pramenech popisu je uvedeno) Národní knihovna České republiky
nebo
v pramenech popisu je uvedeno) Národní knihovna ČR
V jednotlivých oblastech bibliografického záznamu se používá forma jména uvedená v předepsaném prameni popisu.

V selekčních údajích se použije preferovaná podoba jména, a ostatní formy jména je nutné na ni odkázat pomocí vylučovacího odkazu
$aČesko.$bArmáda

 

Návrh řešení

Oprava! V příkladech v poli 500 pro unifikované názvy opraveno podpole $n na podpole $k - viz dotaz č. 80, 81

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena