Dotaz #19

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Správný zápis hlavního názvu v oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, pokud jednotlivé části hlavního názvu jsou nezávislé a jsou spojeny spojkou "a".

Jedná se o popisnou jednotku, tvořenou několika částmi, bez společného názvu.

Příklad (na titulní stránce je uvedeno):
Božena Němcová
Divá Bára a Chyže pod horami

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz samostatný materiál k popisu přítisků na stránkách Katalogizační politika.

 

Podle pravidla 1.1G. AACR2R se názvy jednotlivých děl pocházejících od jedné osoby nebo korporace v popisné jednotce bez společného názvu, pokud žádný z nich nedominuje, zapisují do opakovaných podpolí pro název díla.

a) Ve formátu UNIMARC do opakovaného podpole 200 $a včetně spojky "a" (nebo jejího ekvivalentu v cizím jazyce), po které následuje čárka.
*Spojka "a" (nebo její ekvivalent v cizích jazycích) se v opakovaném podpoli 200 $a zapisuje jako neřadicí.
Obdobně se postupuje v podpolích 200$c, $i, 225$a, $i resp. ve všech polích pro názvová záhlaví 4XX, 5XX $a, $i a v poli 327$a, je-li poznámka selekční.

b) Ve formátu MARC 21 do podpole 245 $b včetně spojky "a" (nebo jejího ekvivalentu v cizím jazyce), po které následuje čárka a název dalšího díla.

Příklad:

UNIMARC
200 1# $aDivá Bára$a{a, }Chyže pod horami$fBožena Němcová
423 90 $12001#$aChyže pod horami

Poznámka: Znaky {} zastupují v této databázi formální zápis vylučující znaky z řazení

MARC 21
245 10 $aDivá Bára ;$ba, Chyže pod horami /$cBožena Němcová
740 02 $aChyže pod horami

 

Návrh řešení

*Doplněno 10.11.01 na základě rozhodnutí Pracovní skupiny pro jmenné zpracování dokumentů.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena