Dotaz #6

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Zápis označení části dokumentu Lze při zápisu označení části dokumentu používat zkratky či změnit římskou číslici na arabskou apod.? Jak zapsat pořadí svazku, pokud se označení pořadí v části dokumentu nevyskytuje?

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracován před přechodem na katalogizační pravidla RDA. 

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

------------------------

Označení/číslo části se zapisuje přesně podle předepsaného pramene popisu (UNIMARC/200 $h, MARC 21/245 $n) tj.

- pokud se označení části vyskytuje ve zkrácené podobě, zapíše se ve zkratce, nevyskytuje-li se ve zkrácené podobě, zkratka se nevytváří. (Viz AACR2R, Příloha B, pravidlo B4)

- pokud je číslo části vyjádřeno arabskou číslicí, zapíše se arabskou číslicí, pokud je vyjádřeno římskou číslicí, zapíše se římskou číslicí a pokud je vyjádřeno číslovkou (tj. slovně) zapíše se číslovkou (tj. slovně). (Viz AACR2R, Příloha C, pravidlo C.2B a C.3B)

- je-li označení a číslo části v dokumentu uvedeno, ale mimo předepsané prameny popisu, zapíše se v hranatých závorkách.

- pokud označení a číslo části není v části dokumentu uvedeno, do záznamu se nedoplňuje, lze je však uvést v poznámce UNIMARC/pole 304, MARC 21/pole 500.

V prameni popisu (na titulní s.):
Průvodce po archivních fondech Díl I. Svazek 1. Děčínsko

Způsob zápisu:
UNIMARC
200 1# $aPrůvodce po archivních fondech$hDíl I$hSvazek 1$iDěčínsko

MARC 21
245 10 $aPrůvodce po archivních fondech.$nDíl I.$nSvazek 1,$pDěčínsko

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena