Dotaz #21

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu tištěné monografie (MON)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Zapíše se údaj o stránkování, obsahující rozmezí stránek, s velkým či s malým písmenem? (Např. s. 336-666, l.10-38)

Údaj o stránkování dokumentu, tvořený slovním označením či zkratkou a rozmezím stránek, se vyskytuje v oblasti údajů fyzického popisu nebo (nejčastěji) v poznámce k obsahu.

Dotaz se týká počátečního písmene prvního slova, zkratky atd. uvozujícího údaj o stránkování, pokud zmíněný typ údaje tvoří počátek oblasti údajů fyzického popisu.

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Pravidlo A.8A, AACR2R uvádí, že v oblasti údajů fyzického popisu se u slov (s výjimkou vlastních jmen a některých technických výrazů, jež se zapisují podle instrukcí v pravidlech pro příslušný jazyk), včetně těch, které se v této oblasti vyskytují jako první, píše malé počáteční písmeno.

Viz též příklady, uvedené v pravidle 2.5B6.

Příklady:

UNIMARC
215 ## $as. 336-666$cil.$d30 cm
nebo
215 ## $al. 10-38$cil.$d13 x 15 cm
nebo
327 1# $asv. 1. 1997. 755 s.$asv. 2. 1998. s. 756-1020

MARC 21
300 ## $as. 336-666 :$bil. ;$c30 cm
nebo
300 ## $al. 10-38 :$bil. ;$c13 x 15 cm
nebo
505 0# $asv. 1. 1997. 755 s. -- sv. 2. 1998. s. 756-1020

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena