Dotaz #29

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 14. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Rozdílný zápis údajů u atlasů a jiných kartografických dokumentů. Pravidla AACR2R (3.0B2, 2.0B1 i 3.5) rozlišují v oblasti údajů popis atlasů a popis jiných kartografických dokumentů. Atlas se řídí pravidly pro popis knih (AACR2R, kapitola 2, s výjimkou oblasti údajů fyzického popisu); hlavním pramenem popisu je zde titulní stránka. U ostatních kartografických jednotek je hlavním pramenem popisu vlastní kartografická jednotka. Proto je třeba důsledně rozlišovat popisnou jednotku a podle ní určit hlavní prameny popisu.

Rozhodnutí o řešení

Tištěné atlasy z titulní stránky: uvedení původci se zapíší do pole 2001# $f$g bez [ ] 
z dalších preliminárií nebo tiráže: uvedení původci se zapíší do pole 2001# $f$g do [ ] 

Ostatní kartografické dokumenty z vlastní kartografické jednotky, pouzdra nebo krabice, rámu, stojanu globusu: uvedení původci se zapíší do pole

2001# $f$g bez [ ]

z doprovodného tištěného materiálu:

uvedení původci se zapíší do pole 2001# $f$g do [ ]

odjinud: uvedení původci se zapíší do pole 314

zpracovatel, autor, kartograf:

popisné údaje: viz výše

selekční údaje: se zapíší do pole 700 nebo 701

odpovědný redaktor:, redaktor listu, sestavitel:

popisné údaje: viz výše

selekční údaje: se zapíší do pole 702 (role 340)

autor textu, fotograf, ilustrátor, atd.

malý rozsah textu, fot., il., atd. nebudeme uvádět v popisných ani v selekčních údajích

větší rozsah textu, fot., il., atd.
popisné údaje viz výše selekční údaje zapíšeme do pole 702
(role 080, 600, 440, 570)(event. do pole 700, 701, budou-li zároveň v roli 070)

překladatel, technický redaktor

nebudeme uvádět

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena