Dotaz #12

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 09. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Neplatné řešení: je vhodné najít podobný dotaz v novějších platných materiálech


Charakteristika problému

Používání obecných kvalifikátorů v korporativním záhlaví

Neplatné řešení Rozhodnutí o řešení

Platné řešení viz příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21  a portál Národní autority ČR   

   

Používání kvalifikátorů v korporativním záhlaví je v AACR2R věnováno pravidlo 24.4, 24.7B, 24.8B.

Obecné kvalifikátory se podle AACR2 používají v omezené míře, v situacích, které nejsou pro uživatele jednoznačné. Používají se pouze jako rozlišující prvek u více korporací stejného názvu.

Pokud se obecný kvalifikátor použije, píše se s malým počátečním písmenem a v nezkráceném tvaru, tj. nepoužívá se pravidlo A.2D1 AACR2R.

Nedoporučuje se používat obecný kvalifikátor u výstav, veletrhů, pojmenovaných konferencí, kongresů atd., které jsou dostatečně určeny jménem, pořadím, místem či rokem konání. Obecná informace o formě akce je součástí předmětového hesla.

Příklady:

UNIMARC
Na titulní s. uvedeno:
Rubikon
Eliáš, Exnar, Rybák, Matouš
Pardubice 4.6.-30.8.1988

Způsob zápisu:
200 1# $aRubikon$eEliáš, Exnar, Rybák, Matouš, Pardubice, 4.6.-30.8.1998
210 ## $aV Pardubicích$cVýchodočeská galerie$cVýchodočeské muzeum$d1998
215 ## $a[40] s.$cil.$d31 cm
601 02 $aRubikon
606 0# $ačeské výtvarné umění$zstol. 20., pol. 2.$xvýstavy
606 0# $aumělecké skupiny$yČesko
608 ## $akatalogy
710 12 $aRubikon$f1998$ePardubice, Česko

Na titulní s. uvedeno:
Vědma 97
4. mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek, Praha, 1997, katalog výstavy

Způsob zápisu:
200 1# $aVědma 97$e4. mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek, Praha, 1997, katalog výstavy
210 ## $aPraha$cTerinvest$d1997
215 ## $a[86] s.$d18 cm
606 0# $aučební pomůcky$xveletrhy
606 0# $aknihy$xvýstavy
608 ## $akatalogy
710 12 $aVědma 97$ePraha, Česko

MARC 21
Na titulní s. uvedeno:
Rubikon
Eliáš, Exnar, Rybák, Matouš
Pardubice 4.6.-30.8.1998

Způsob zápisu:
1112 $aRubikon (umělecká skupina) :$d(1998 :$cPardubice, Česko)
245 10 $aRubikon :$bEliáš, Exnar, Rybák, Matouš, Pardubice, 4.6.-30.8.1988
260 ## $aV Pardubicích :$bVýchodočeská galerie :$bVýchodočeské muzeum,$c1998
300 ## $a[40] s. :$bil. ;$d31 cm
610 27 $aRubikon (umělecká skupina)
650 07 $ačeské výtvarné umění$ystol. 20., pol. 2.
651 7# $aPardubice (Česko)
655 7# $akatalogy výstav

Na titulní s. uvedeno:
Vědma 97
4. mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek, Praha, 1997, katalog výstavy

Způsob zápisu:
111 2 $aVědma 97$c(Praha, Česko)
245 10 $aVědma 97 :$b4. mezinárodní veletrh vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek, Praha, 1997 : katalog výstavy
260 ## $aPraha :$bTerinvest,$c1997
300 ## $a[86] s. ;$d18 cm
650 07 $aknihy
650 07 $aučební pomůcky$xveletrhy
655 7 $akatalogy výstav

V této souvislosti viz též pravidlo 24.7B a 24.8B o zápisu číselného pořadí akce, je-li neoddělitelnou součástí jména.

Jméno výstavy, veletrhu, kongresu, festivalu atd. event. jméno konference se zapíší jako vstupní prvek včetně data (event. místa konání), jsou-li neoddělitelnou součástí jména.

 

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena