Dotaz #34

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu kartografické dokumenty (KAR)
Odesláno 14. 03. 2000
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Definice pojmu mapa a plán pro věcný popis - pole 608 Pravidla AACR2R nerozlišují pojem mapa a plán. Slovník kartografického názvosloví, vydaný VÚGTK i vysokoškolská učebnice Geografická kartografie od R. Čapka nabízejí definice k přesnějšímu vymezení těchto pojmů, které se katalogizátorům zdá pro oblast věcného zpracování žádoucí. Definice podle VÚGTK: MAPA - je zmenšený obraz země, kosmických těles, kosmu a jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů/kartografickým zobrazením/, ... PLÁN - je mapa malé části zemského povrchu, který je pro ni považován za rovinu je vyhotoven zpravidla ve velkém měřítku a místním souřadnicovém a výškovém systému - je zjednodušená mapa města, obce apod. Definice podle R. Čapka: MAPA - je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na zemi nebo ve vesmíru, sestrojené v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů PLÁN - je zmenšený rovinný obraz kolmého průmětu malého území (kulový vrchlík o průměru max. 30 km, ve kterém se ještě neprojevuje zkreslení. Obvykle měřítka většíhonež 1:5 000. Bývá zhotoven v místníchsouřadnicových i výškových systémech. Definice podle AACR2R: MAPA - je znázornění vybraných hmotných nebo abstraktních jevů (prvků) a vlastností, charakterizujících zemské či kosmické těleso, obvykle v určitém měřítku a na plošném médiu PLÁN - viz mapa

Návrh řešení:
Pro oblast věcného zpracování - pole 608, doporučujeme pojem mapa a plán rozlišovat. Tyto pojmy bývají uvedeny na titulním listu nebo v tiráži a slouží uživateli k rychlejší orientaci. Doporučujeme tuto definici:

PLÁN - je malá části zemského povrchu (města, obce, parků apod. - do ca 700 km2 ), který nemá matematicky definované vztahy k zemskému zakřivení. Fyzická forma může být jednolistová, vázaná, brožovaná, v kroužkové vazbě, volné listy v obálce.

MAPA - je zmenšený zemský povrch nebo vesmír, sestrojený v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů. Fyzická forma - volné listy

Rozhodnutí o řešení

Tento problém řeší soubor věcných autorit zde

Komentáře

Souhlasíme s návrhem řešení.
02. 08. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena