Dotaz #35

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 21. 03. 2000
MARC 21 041
Citační číslo RDA
Klíčová slova

Charakteristika problému

Použití kódu "mul" v poli 101 namísto kódů jednotlivých jazyků. Existuje pravidlo, které zpřesňuje, kdy se můze tento kód použít?

Návrh řešení:
Ve formátu UNIMARC jsou na dvou různých místech uvedena následující obecná doporučení: a) kód "mul" se použije v případě, vztahuje-li se k jakémukoli podpoli příliš velký počet kódů jednotlivých jazyků (Poznámky k obsahu pole 101), b) kód "mul" lze použít v případě vícejazyčné publikace, není-li jeden z jazyků preferován (Příloha A).

Pro českou katalogizační praxi by bylo možné stanovit alespoň "spodní" hranici - tedy minimum pro záznam pro souborný katalog (101$a):
Obsahuje-li dokument texty ve více než třech jazycích a žádný z jazyků není preferován, je možné jednotlivé kódy jazyků nahradit souborným kódem "mul".
Pro podrobnější popis doporučujeme uvádět kódy všech významných jazyků.

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, případně v dotazech od čísla 592 výše.

Vzhledem k tomu, že nepadl konkrétnější návrh k počtu ještě rozepisovaných jazyků, navrhované doporučení bylo jen mírně modifikováno.

Doporučení pro minimální záznam pro souborný katalog:

Obsahuje-li dokument texty ve více než třech jazycích a žádný z jazyků není preferován, existuje možnost jednotlivé kódy jazyků nahradit souborným kódem "mul". Obecně se však spíše doporučuje souborný kód nepoužívat a rozepisovat kódy všech významnějších jazyků.

Návrh řešení

Viz návrh řešení.

Komentáře

V případě, jde-li o méně obvyklé jazyky, je vhodné zapsat i více než 3 výskyty, i když nejde o podrobný popis, ale o minimální záznam.
23. 03. 2000 12:00
a) domnívám se, že hranice 3 jazyků je i pro minimální záznam příliš nízká b) pojem "méně obvyklé" jazyky ze stanoviska č. 1 považuji za nepřesný
05. 04. 2000 12:00
Tak jako je ve stanovisku č. 1 uveden návrh zapisovat více než 3 výskyty pro méně obvyklé jazyky, zdá se mi stejně důležité zapisovat kód pro všechny "světové" jazyky, pokud jde o dokument vytvořený v různých jazycích, kde žádný z jazyků není preferován. Při rešerších se ve většině systémů může používat kód jazyka jako filtr a v případě např. vícejazyčných slovníků, průvodců aj. by se tyto dokumenty nedostaly mezi "hity", pokud se zapíše "mul" nebo počet kódů omezený např. na první tři.
25. 04. 2000 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena