Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
578 Pokud časopis změnil název a tato změna byla vyhodnocena jako "nepodstatná", tj. záznam celého titulu zůstává jako jeden záznam s alternativním názvem, mohu do pole 773^t uvádět skutečný název konkrét... 773, 947 ANL Schváleno
713 Časopis přestal uvádět údaj o ročníku. Má se i nadále zapisovat ročník v analytickém záznamu v poli 773 v hranatých závorkách nebo se nemá vůbec zaznamenávat? Návrh řešení: Ročník sice není v č... 773 ANL Schváleno
615 Jak podle RDA postupovat v případě zápisu článku, který je na pokračování, z názvu to není patrné, není uvedeno ani číslo části? Podle AACR2 se do pole 245n uvádělo [pokrač.] Tento způsob zápisu se mi... ANL K připomínkování
137 Na ročence "Zlínsko od minulosti k současnosti" je jediným časovým údajem letopočet 1999, ale fyzicky tento svazek vyšel až v roce 2002. Má se tato skutečnost nějak projevit v analytickém popisu tohot... 773 ... $g, $d, $9 ANL K připomínkování
303 V katalogu systému Tinlib jsme zdědili pro pole: Typ dokumentu rejstřík, jehož původ je neznámý a u jedntlivých hesel není specifikován význam (např. kdy použít výraz statistiky a kdy přehledy...). Zá... 655 ANL Schváleno
610 Problém se zapisováním článků - rozhovorů. 1\. Kdo je hlavním autorem rozhovoru(koho uvést do pole 100 a do pole 700). Zda je to osoba, která pokládá otázky, nebo ten kdo odpovídá. 2\. Jak rozlišit au... ANL Schváleno
462 Začali jsme stahovat termíny do pole 655 - žánr/forma. Nevíme ale, proč jsou některé označeny * (např. *noviny aj.). Máme v záznamu nechat takto, i když v rejstříku se nám řadí na začátek abecedy a ne... 655 ANL K připomínkování
224 Marně pátrám po seznamu zkratek pro analytický popis,konkrétně jak zapisovat, když článek obsahuje ilustrace, tabulky, mapy apod. V seznamu zkratek pro zpracování monografii není vše. Katalogizační zá... ANL Schváleno
495 Článek je recenzí jiného článku. Jak mám zapsat recenzovaný článek do pole 787? Do jakého podpole a jakým způsobem mám zapsat ročník a číslo časopisu s recenzovaným článkem, stránky tohoto článku, pop... 773, 787 ANL K připomínkování
582 Jak správně uvést Zdrojový dokument u článků otištěných ve zvláštních cizojazyčných číslech? V poslední době je stále častější, že česká periodika vydají jednou za čas cosi jako "zvláštní číslo", kter... 773 ANL Schváleno
672 Literární časopis často uveřejňuje ukázky z básnické tvorby různých autorů. Názvem těchto ukázek je pouze jméno básníka, vše vypadá tedy následovně: Poezie (=rubrika), Zuzana Nová (=název článku), pot... ANL Schváleno
617 Podle RDA se neuvádí v poli 300b počet např. ilustrací, pouze termín, a to s malým písmenem. Vzhledem k tomu, že podpoli b v analytickém popise nepředchází podpole a, pak vypadá katalogizační záznam n... 300 ANL Schváleno
576 Může se v analytickém popisu krátit velmi dlouhý podnázev? Jedná se o katalogizaci článků z regionálních novin. 245 ANL Schváleno
364 Jak zapsat, že se jedná o zvláštní otisk? Zpracovává se jako normální článek? 245, 530, 580, 773, ... ANL K připomínkování
527 Jak zapsat chybně přidělené ISBN do pole 773? 773 ANL Schváleno
410 Jak správně zapsat do zdrojového dokumentu dvoučíslo z přelomu roku? Tj. jedná se o poslední číslo jednoho a zároveň první číslo následného roku. 773 ANL K připomínkování
424 K čemu slouží u pole 856/956 podopole 9 (s hodnotou "HTM")? 856/956 ANL K připomínkování
110 Jak zapisovat lokaci článku ve zdrojovém dokumentu typu MF DNES, který je členěn na "sešit A", "sešit B" atd., se stránkováním "A/1", "A/2" atd., přičemž ne vždy co sešit, to ucelená tematická příloha... 773 ...$g, 246, 500 ANL K připomínkování
422 Dobrý den, regionální oddělení naší knihovny potřebuje pro věcný popis článků vyjádřit i kratší chronologický úsek, než je jeden rok - tedy třeba 2. čtvrtletí, 1. pololetí. Existuje nějaké doporučení ... 648 ANL K připomínkování
854 Jak se správně zapisuje 773 $9. Jsou dvě metodiky, které se neshodují. Nevím, které se mám držet. 1. https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-biblio... 773 $9 ANL Schváleno
357 Potřebovala bych se podrobněji seznámit s aktuálním stavem závazných katalogizačních pravidel pro analytický popis, nejasnosti mám zejména v jednotlivých poznámkách a jaké údaje do nich patří. Bohužel... ANL K připomínkování
332 Prosím o radu, jak správně zapsat článek z webového časopisu, který má ročník i číslo - kam umístit v poli 773 informaci [online] a zda uvádět počet stran v [] s. u nečíslovaných článků. Děkuji ANL K připomínkování
746 Jak zpracovat články ze zvláštního čísla časopisu, pokud tam původní název není vůbec uveden? V letošní sezóně vydalo Národní divadlo zvláštní číslo časopisu "Národní divadlo : informační zpravodaj o ... ANL Přijato
616 Jak podle RDA zapisovat do pole 504b údaje o počtu literatury/bibliografie, když seznam není číslovaný? Podle AACR2 se v analytickém popise uváděl tento (dopočítaný) údaj v hranatých závorkách, což od... ANL Schváleno
335 Co počít, když internetový časopis nemá žádná čísla ani svazky, ba dokonce ani datum publikování, pouze obecný archiv? Stačí do zdrojového dokumentu uvést pouze název bez dalších upřesňujících údajů? ... 773 ANL K připomínkování
336 Jak správně zpracovat drobné články v odborném tisku publikované v rámci rubriky, které nemají samostatné názvy, ale jsou rozčleněny do větších celků? Mohu vytvořit umělý název do hranatých závorek? P... 245 246 ANL K připomínkování
811 Jak zpracovat články z volné přílohy časopisu, kde je uvedeno ISBN i ISSN? Příloha obsahuje příspěvky od různých autorů. Je vydána v tištěné podobě, zároveň má elektronickou verzi. Na obálce je uveden... 773 ANL Schváleno
136 Jak zapsat datum vydání zdrojového dokumentu, je-li na něm uvedeno rozpětí, např. Hospodářské noviny, číslo 63, 29.-31. března 2002 nebo Prostor Zlín, ročník VIII., 4-6/2000? Zapsat jen počátek rozpět... 773 ... $g, $q , $9 ... ANL K připomínkování
645 Co správně patří do pole 338 v případě tištěného článku? Na poslední schůzce skupiny ANL, která se konala v březnu 2015 a byla věnovaná přechodu na pravidla RDA, bylo v prezentaci uvedeno, že se má do... 338 ANL Schváleno
393 Je přípustné uvádět do 856 u personálních autorit i odkazy např. na kvalitní životopisné weby, podobně, jako je v metodice (autority.nkp.cz) v příkladech uveden odkaz na fotografii či portrét? Mám na ... 856 AUT Přijato
148 Čínská, korejská, vietnamská jména. Jednotný způsob zápisu. 1) na knize Li Hongzhi. Li, Hongzhi - 700 1 $aLi $bHongzhi 700 0 $aLi Hongzhi V praxi dvojí způsob zápisu jmen současných autorů. ... AUT Schváleno
842 Prosím na základě jakého pravidla se začala používat autoritní podoba jména Alighieri, Dante, 1265-1321, když donedávna (včetně katalogizací v knize apod.) byla používána podoba Dante Alighieri, 1265-... AUT Přijato
406 Složená příjmení u vdaných žen - odkazy. Určení pořadatele záhlaví stanovuje pravidlo 22.5C5 případně 22.5C3, ale jak vytvářet odkazy? Návrh řešení: 100 Mesarč Jasičová, Eva 400 Jasičová Mesarč... 100 AUT Přijato
342 Dobrý den, prosím o radu, zda vytvářet nové záhlaví v případě změny pravopisu, zejm. "s" a "z". Týká se to hlavně korporací jako muzea, univerzity atd. Použít dnešní způsob se "z", i když některé inst... AUT Schváleno
407 Dobrý den. Zajímalo by mě, jak se katalogizují jména typu McKenzie - pracovnice naší katalogizace nám jej přepisují jako Mac Kenzie, na základě jmenného katalogu z roku 1963. Ráda bych věděla, kdy se ... AUT Přijato
345 Dobrý den, rádi bychom získali oficiální vyjádření k problematice zápisu jmen šlechticů s římskou číslicí v záhlaví (potažmo zápisu jmen šlechticů bez římské číslice). Nedávno jsme řešili rod Rožmberk... AUT Schváleno
553 Je možné v autoritních záznamech personalních jmen a korporací používat pole 7xx pro anglickou podobu jména/korporace obdobně jako autoritních záznamech pro věcné téma? Pokud ano, s jakými indikátory?... AUT Přijato
305 Jaká jsou pravidla pro vytváření autoritních záhlaví pro dědice nebo vdovy po tiskařích? V dokumentu (zejména starém tisku) se často uvádějí údaje typu "gedruckt bey J. Alberti´s Witwe", "gedruckt und... AUT Přijato
556 Máme ve fondu několik textů (většinou rukopisů), u kterých je uvedena překladatelka A. Jelínková. U jednoho z nich je uvedeno jako autor originálu jméno, které používal jako pseudonym Antonín Fencl. S... AUT Schváleno
830 Personální autority, které mají více pseudonymů, jsou v rejstříku národních autorit propojovány přes pole 500 2 způsoby: 1\. skutečné jméno má ve své autoritě všechny pseudonymy (např. 4 pole 500) a p... AUT Přijato
197 Jak uvadět záhlaví konference a nutnost odkazovat v poli 410. Příklad konference Eurosensors 2002 (kn20030731004). Dotaz zní, proč se neuvádí pořadové číslo konference v poli 210$dčíslo akce, ale roze... AUT Schváleno
145 Jak zapisovat korporativni autority sportovnich klubu, ktere meni oficialni nazvy podle momentalniho sponzora, ale samotny subjekt - sportovni oddil, klub - zustava stale stejny? Návrh řešení: ... AUT Schváleno
183 Při vyhledávání knihy Pražská čarodějka jsme zjistily, že autorem je: \- Crawford,F.M. 1854 - 1909 \- Grawford,F.M. Potřebovaly bychom vědět, zda se jedná o stejného autora. Návrh řešení: Ano j... AUT Schváleno
834 Dotaz směřuje k záznamu 1. lékařské fakulty UK, potažmo i ostatních lékařských (číslovaných) fakult. Univerzita Karlova. Lékařská fakulta, 1. [kn20010709366] Podnět vzešel z praxe digitalizace pra... AUT Schváleno
430 Odkazy viz též odkazují z jedné autority na druhou v jasně stanovených případech. Např. autorita Plaidy, Jean zapsaná v poli 200 má odkazy na další autority (viz též): Carr, Philippa, 1906-1993 Ford, ... AUT Přijato
193 Nejednotnost prepisu "ks" z azbuky v podpoli "a", v poli 600 s indikátorem 0. Napriklad: jmeno panovniku je prepsáno Aleksej I. Michajlovic ,ale take Alexandr I. Návrh řešení: V podpoli "a" v p... AUT Schváleno
516 Jakým způsobem zapisovat biografická data (ve smyslu datum) v biografické poznámce u personálních autorit. Máme se řídit dotazem č. 14, tj. zápis dat bez mezer (2.2.2011) nebo příklady, uvedenými v Me... 678, 670 AUT Schváleno
123 Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice si nejsme jisti správně vytvořeným záhlavím. V příručce Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury se neřeší problém diecéze. Je zde pouze biskupstv... AUT Schváleno
340 Rád bych se zeptal na přesné použití korporativního záhlaví typu "Česko. Prezident (1993-2003 : Havel)". Zda jej použít vždy, když daná osoba vystupuje z pozice prezidentského úřadu, tedy nejen např. ... AUT Schváleno
793 Jak zpracovávat autority osob s nebinární identitou? Konkrétně formulace biografické poznámky a použití polí 374 a 375. Př. Americká spisovatelka s nebinární identitou. V poli 374 spisovatelky, 375 pr... AUT K připomínkování