Dotaz #616

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 09. 06. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 16. července 2015

Charakteristika problému

Jak podle RDA zapisovat do pole 504b údaje o počtu literatury/bibliografie, když seznam není číslovaný? Podle AACR2 se v analytickém popise uváděl tento (dopočítaný) údaj v hranatých závorkách, což odporuje pravidlům RDA: nedopočítávat, nepoužívat hranaté závorky. Lze způsob zápisu zachovat, nebo toto podpole vůbec nevyplňovat a pouze do podp. a psát např.: obsahuje bibliografii?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Ani v AACR2R, ani v RDA není k problematice žádná zmínka, pravidla zřejmě se zápisem počtu položek v bibliografii ani nepočítala. Jedná se pravděpodobně o možnost zápisu dalších informací, nabízenou spíše formátem bez závislosti na katalogizačních pravidlech.

Na druhou stranu katalogizační pravidla rozsah poznámky o bibliografii ani nijak neomezují. Existuje pouze rámcové doporučení, jak by poznámka obvykle měla vypadat, aby se podoba záznamů pocházejících od různých knihoven příliš nelišila.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poznámku, není důvod zapisovat tento údaj v hranaté závorce.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena