Dotaz #854

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 25. 01. 2024
MARC 21 773 $9
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. února 2024

Charakteristika problému

Jak se správně zapisuje 773 $9. Jsou dvě metodiky, které se neshodují. Nevím, které se mám držet.

1. https://text.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl/anl-zdroj773

Deníky:

773 $9 ve formátu RRRRMMDD 

Časopisy:

773 $9 ve formátu RRRR

 

2. https://www.caslin.cz/caslin/dokumenty/zapis-zdrojoveho-dokumentu-do-pole-773-k-pripominkovani-pro-knihovny (viz příklady na straně 5)

Deníky i časopisy shodně

773 $9 ve formátu RRRR

 

 

Rozhodnutí o řešení

Platná metodika zpracování pole 773 je uveřejněná na stránkách Kooperační systém článkové bibliografie. Materiál byl aktualizován v únoru 2023. 773$9 odpovídá roku v 773$g.

Návrh řešení

Podpole $9 -  strojově čitelný údaj o roku vydání

$9 2018

●       Odpovídá roku v $g (RRRR)

●       Neodpovídá-li skutečnému roku vydání, užijeme 773$d a správný rok zapíšeme také do pole 008.

 

Blíže k poli 773 naleznete na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/kooperacni-system-clankove-bibliografie-a-anl

Komentáře

Odkaz č. 1 má jednu zvlášnost - na nadřazené stránce je odkaz na tutéž metodiku v aktualizované verzi.

Odkaz č. 2 je na tom podobně - v jeho záhlaví je "pro připomínkování" a aktualizovaná verze je na https://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/databaze-ceskych-clanku-baze-anl/metodicke-materialy-nove.

Věřím (na základě přispívání do ANL a částečné účasti na připomínkování), že aktualizovaná verze, dle odkazu výše, je ta stávající a shoduje se s navrhovaným řešením. To že u deníků se uvádí v $9 jen rok je tam rozepsáno.

Zcela na okraj, ač zmatení verzí metodik je zcela pochopitelném, toto je jeden z mála metodických materiálů NK kde je uvedeno datum vytvoření (sice jen u aktualizovaných podob, ale beztak - "věštění" která instrukce je ta aktuální bývá problém s čestnou výjimkou "Metodiky RDA [...]").

07. 02. 2024 14:53

Dotaz se týkal rozporu v instrukcích na různých stránkách. Zastaralou instrukci (odkaz 1) jsme aktualizovali, takže teď by mělo být vše v pořádku :-)

07. 02. 2024 17:17

Zápis pole 773 během doby prodělal určitý vývoj.

Podrobné datum se má uvádět v popisných údajích, pokud je na dokumentu. Je důležité zejména u deníků. Je součástí citace. V podpoli 773 |g je třeba dodržet interpunkci ISBD. Pokud je  podrobné datum vyjádřeno v kombinaci slov a číslic (zejména u novin), je třeba ho formalizovat v podpoli 773 |g do podoby DD.MM.RRRR a jeho variant a v podpoli 773 |9 do podoby RRRRMMDD a jeho variant.

Datum by mělo být zapsáno tak, aby byl snadný převod mezi polem 008, podpoli 773 g a 773 9.

16. 02. 2024 11:13

773 prošlo vývojem. Podrobné datum doporučujeme zapisovat jen v 773$g u deníků a i u těch v podpoli 9 má být jen hodnota roku. 

Hodnota RRRRMMDD patří do pole 008, nikoli do 773.

19. 02. 2024 06:15

Podle podrobného data by se mělo dát vyhledávat.

16. 02. 2024 11:26

V ANL pomocí CCL lze vyhledávat i dle podrobného data.

19. 02. 2024 06:26

Analýza „starší“ a „nové“ verze pole 773, je kromě jiných informací, v dokumentu

Česka článková bibliografie v NKČR na adrese 

https://ceska-clankova-bibliografie-v-nkcr.webnode.cz/?_ga=2.67941331.377941557.1705766186-371522944.1705481565

kapitola 2. SOUČASNOST pod Jmenný popis.

V bázi ANL proběhly některé globální opravy. Původní zápis někde již není patrný.

16. 02. 2024 19:10

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena