Dotaz #364

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 08. 12. 2007
MARC 21 245, 530, 580, 773, 775, 776, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. března 2010

Charakteristika problému

Jak zapsat, že se jedná o zvláštní otisk? Zpracovává se jako normální článek?

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Definice:
např.:
a) separát (čerpané z českého slovníka) samostatný, otisk, samostatná kopie části původně většího celku
Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz

b) http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/separAt.html

c) http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/reprint.html

d) http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/reprint.html

e) http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id2379/


Zvláštní otisk článku lze popsat jako "normální" článek v různé míře podrobnosti.
Popis separátu se odvíjí od toho, v jaké bázi se záznam nachází a k jakým slouží účelům.
Na podkladě žádostí uživatelů o separtát se poskytují výstupy z některých bibliograficko-informačních služeb. Uživatelé si budují své knihovny separátů.
Separáty v tištěné nebo elektornické formě moho být součásti databází a knihovnických a bibliograficko-informačních služeb a/nebo vystavené přímo např. na policích.
Separát se může týkat více druhů dokumentů a jejich nosičů, může se týkat i jednotlivých informací v dokumentech.

Příklady z české katalogizační praxe:

Zemědělská a potravinářská knihovna -
http://aleph.uzpi.cz/F/F8VI4M2LAC7S8ILKVBQYT3FXV8AT69R2N495ARL6T9SMMQGVAP-71131?func=find-b-0
sysno 166334

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav srovnávací jazykovědy -
http://enlil.ff.cuni.cz/knihovna/sepa/sepa.php
číslo záznamu 6302

Báze NKC
http://sigma.nkp.cz/F/4HLTTCX3BFJJBAHGVJ332X8BKTYIRD883LJXJYQN94K2XVF99C-65523?func=file&file_name=base-list
sysno 1967634

Katalog Evangelické teologické fakulty UK
http://ckis.cuni.cz/F/4QY6Y8GAPJ27PVKY1NAXM29VF6CCX9LB464XNIUVMP5C3PVABM-54417?func=file&file_name=base-list-etf
sysno 825167

Z pohledu analytického popisu:
dle mého soudu lze zvláštní otisk chápat v úzkém slova smyslu jako otisk článku v tištěné nebo elektronické formě poskytnutý autorovi vybavený více nebo méně podrobnými metadaty.
V širším slova smyslu lze chápat separát jako kopii článku v tištěné nebo elektronické formě vybavenou více nebo méně podrobnými metadaty.
V současné době souvisí problematika (autorského) otisku/separátu s elektronickým publikováním, e- tisky (preprint, postprint, reprint), s autoarchivací  a elektronickými službami. V souvislosti s články je možno také hovořit o faksimilích (exisují takto přímo nazvané služby). Separátu, reps. kopii článku se někdy říká offpritn, reprint.

Separát lze popsat na různé úrovni podrobnosti, lze popisovat elektronický dokument, tištěný dokument, tištěný dokument s propojením na elektronickou verzi..Popis separátu tištěného článku s propojením na elektronickou verzi

Lze stanovit několi úrovní podrobnosti, např.:

1. Bez poznámek, propojovacích polí a zdrojového dokumentu , s polem 856

2. S poznámkami a s polem 856 (856 nemusí být v tomo případě s poznámkou v podpoli z)

3. S poznámkami, propojovacímí poli a zdrojovým dokumentem, s polem 856 (856 nemusí být v tomo případě s poznámkou v podpoli z)

4. Jen pole 856.


Zobrazení pole 856:

Polemika: (Český úděl? / Václav Havel // Literární noviny. 52 (2007). -- Reprint z dokumentů: Dnešek.1 (1969). -- Tvář. 4 (1969). -- Host do domu. 15 (1968-1969). -- Z dějin českého myšlení o literatuře : antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň]. Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2003. (Dokumenty ; sv. 3). S. 472-475)

  Polemika s: (Český úděl / Milan Kundera // Literární noviny. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 2. -- Literárky [online]. 52 (2007). -- Reprint z časopisu: Listy. Roč. 1, č. 7-8 (1968)

  ad 1) Bez poznámek, propojovacích polí a zdrojového dokumentu , s polem 856

DB ANL01
SYSID 1101628
FMT RS
LDR -----naa-a22------a-4500
007 ta
100 1 $aHavel, Václav,$d1936-$7jk01040240$$4aut
245 10$aČeský úděl? /$cVáclav Havel
246 33$aČeský úděl 1968–2008
246 3 $aTéma
500 $aZ pásma článků na téma Český úděl 1968-2008
500 $aRubrika: Téma
856 41 $uhttp://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4781&rok=2007&cislo=52$yPolemika:$zČeský úděl? / Václav Havel // Literární noviny. 52 (2007). -- Reprint z dokumentů: Dnešek.1 (1969). -- Tvář. 4 (1969). -- Host do domu. 15 (1968-1969). -- Z dějin českého myšlení o literatuře : antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň]. Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2003. (Dokumenty ; sv. 3). S. 472-475$4N$9HTM
856 42 $uhttp://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4780&rok=2007&cislo=52$yPolemika s:$zČeský úděl / Milan Kundera // Literární noviny. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 2. -- Literárky [online]. 52 (2007). -- Reprint z časopisu: Listy. Roč. 1, č. 7-8 (1968)$4N$$9HTM
910 $aABA001$$trs
PSP $aON
PSP $aSP návrh pro separát v bázi

ad 2) S poznámkami a s polem 856 (856 nemusí být v tomto případě s poznámkou v podpoli z)

DB ANL01
SYSID 1101628
FMT RS
LDR -----naa-a22------a-4500
007 ta
100 1 $aHavel, Václav,$d1936-$7jk01040240$4aut
245 10 $aČeský úděl? /$cVáclav Havel
246 33 $aČeský úděl 1968–2008
246 3 $aTéma
500 $aZ pásma článků na téma Český úděl 1968-2008
500 $aRubrika: Téma
530 $aDostupné též v Achivu Literárních novin na internetu pod č. 52 (2007), verze z 1.4.2008, změna verze 3.4.2009
580 $aIn: Literární noviny. ISSN 1210-0021. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 3
580 $aReprint článků z dokumentů: Dnešek. 1 (1969). -- Tvář. 4? (1969). -- Host do domu. 15 (1968-1969). -- Z dějin českého myšlení o literatuře : antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň]. Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2003. (Dokumenty ; sv. 3). S. 472-475
580 $aPolemika s: Český úděl / Milan Kundera // Literární noviny. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 2. -- Literárky [online]. 52 (2007). -- Reprint z časopisu: Listy. Roč. 1, č. 7-8 (1968)
856 41 ...
856 42 ...
910 $aABA001$trs
PSP $aON
PSP $aSP návrh pro separát v bázi ANL

ad 3) S poznámkami, propojovacímí poli a zdrojovým dokumentem, s polem 856 (856 nemusí být v tomo případě s poznámkou v podpoli z)

DB ANL01
SYSID 1101628
FMT RS
LDR -----naa-a22------a-4500
007 ta
100 1 $aHavel, Václav,$d1936-$7jk01040240$4aut
245 10 $aČeský úděl? /$cVáclav Havel
246 33 $aČeský úděl 1968–2008
246 3 $aTéma
500 $aZ pásma článků na téma Český úděl 1968-2008
500 $aRubrika: Téma
530 $aDostupné též v Achivu Literárních novin na internetu pod č. 52 (2007), verze z 1.4.2008, změna verze 3.4.2009
580 $aIn: Literární noviny. ISSN 1210-0021. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 3
580 $aReprint článků z dokumentů: Dnešek. 1 (1969). -- Tvář. 4? (1969). -- Host do domu. 15 (1968-1969). -- Z dějin českého myšlení o literatuře : antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň]. Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2003. (Dokumenty ; sv. 3). S. 472-475
580 $aPolemika s: Český úděl / Milan Kundera // Literární noviny. Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 2. -- Literárky [online]. 52 (2007). -- Reprint z časopisu: Listy. Roč. 1, č. 7-8 (1968)
773 0 $tLiterární noviny$x1210-0021$gRoč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 3$q18-19:52-1$920071227
947 30 $aLiterárky [online]$952 (2007)
947 30 $aLiterárky v síti [online]$952 (2007)
775 1 $aHavel, Václav, 1936-$tČeský úděl$gDnešek. -- 1 (1969)$gTvář. -- 4 (1969)$gHost do domu. -- 15 (1968-1969)$gZ dějin českého myšlení o literatuře : antologie k Dějinám české literatury 1945-1990 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň]. Praha : Ústav pro českou literaturu AVČR, 2003. (Dokumenty ; sv. 3). S. 472-475
776 1 $aHavel, Václav, 1936-$tČeský úděl$gLiterárky [online]. -- 52 (2007) 787 08 $iPolemika s:$aKundera, Milan*$tČeský úděl / Milan Kundera$gLiterární noviny. -- Roč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 2$gLiterárky [online]. -- 52 (2007).$gReprint z časopisu : Listy. -- Roč. 1, č. 7-8 (1968)$4článek
856 41 ...
856 42 ...
910 $aABA001$trs
PSP $aON
PSP $aSP návrh pro separát v bázi ANL

* v bázi ANL v NKČR v 787 v podpoli a na konci nezapisujeme tečku

ad 4) Jen pole 856

856 41 ...
856 42 ...

Související, již zodpovězené dotazy:
/query/293/
/query/190/
/query/396/

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena