Dotaz #793

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 18. 10. 2021
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. března 2023

Charakteristika problému

Jak zpracovávat autority osob s nebinární identitou? Konkrétně formulace biografické poznámky a použití polí 374 a 375. Př. Americká spisovatelka s nebinární identitou. V poli 374 spisovatelky, 375 prázdné. Př. Americká osoba s nebinární identitou, spisovatel/ka. Pole 374 a 375 prázdné.

Návrh řešení

V případě zpracování personální autority pro nebinární osobu je možné kombinovat různé přístupy, týkající se polí 374 (povolání), 375 (pohlaví) a 678 (biografická poznámka). Pole 374 a 375 nejsou povinná.

Pole 375 v případě nebinárních osob nevyplňujeme.

V případě pole 374 lze využít různé možnosti podle uvážení katalogizátora a podle dostupných informací:

  1. nevyplňovat (vystačíme s popisem oboru působnosti v poli 372)
  2. použít ženskou i mužskou variantu povolání z rejstříku věcných autorit (spisovatelé/spisovatelky)
  3. použít jednu z variant (mužskou nebo ženskou), pokud se dá z dostupných informací určit.

V biografické poznámce (pole 678) je možné využít:

  1. formulaci genderově neutrální (Tvůrce publikací se zaměřením na sociologické průzkumy)
  2. formulaci s využitím lomítek (Americký/á spisovatel/ka)

Objevují se varianty obojetných tvarů s využitím hvězdičky (spisovatel*ka), které nejsou zatím běžně rozšířené. Doporučení v rámci Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR se kloní k používání lomítek (viz https://dotazy.ujc.cas.cz/odpovedi/?id_otazka=179&filter=1&id_kategorie_otazek=100&id_domena_kategorii_otazek=9).

Informaci, že jde o nebinární osobu, uvádíme, pokud je to podstatné vzhledem k identifikaci osoby. Údaj je možné uvést v biografické poznámce (678), např.: jde o nebinární osobu, identifikuje se jako nebinární, osoba s nebinární identitou apod..
V případě, kdy tato informace není nezbytná pro identifikaci nebo si jí nejsme jistí, je možné ji uvést do neveřejné poznámky (667).

Komentáře

U 374 a 375 by to chtělo něco vyplňovat, aby nám neutíkal kontext, propojení v datech. U 375 můžeme zavést autoritu "nebinární osoby" (stejně se nám bude do budoucna hodit ;-) ) nebo "bezpohlavní", pro fiktivní postavy (třeba R2D2). U 374 se můžeme podržet principu, co se tu onehdy řešil, jestli povolání obecně vyjadřovat "mužskou" nebo "ženskou" autoritou. Dohodli jsme se zachovat obecnou praxi, tj. princip generického maskulina (resp. feminina). V tohmle případě by se to také dalo použít.
16. 02. 2023 12:00
Pole 374 - byla bych opatrná v bodě 3. - myslím, že tady může být dost problematické vyhodnotit nalezené zdroje. Pokud najdeme i některé starší zdroje, kde se nebinární osoba (ještě) prezentovala ženským nebo mužským rodem, myslím, že to může svádět k tomu se přiklonit k jedné z těchto variant, přestože se od nějaké doby prezentuje jako nebinární. Podobný problém také vidím u osob, které se identifikují jako genderově fluidní - tedy někdy používají ženský, někdy mužský rod, a uvedením pouze jedné varianty povolání by došlo k nepřesnosti. U některých zdrojů si také nemusíme být jistí, že rodová informace odpovídá skutečné identifikaci osoby (tím myslím především média a zprávy - kde se o známých nebinárních lidech často píše v muž/žen rodu, přestože daná osoba takto o sobě nemluví). Raději bych se tedy přiklonila k 1. nebo 2. možnosti. Možnost 3. bych volila pouze, pokud by na aktuálních osobních stránkách této konkrétní osoby bylo uvedeno, že je nebinární, ale používá ženský (nebo mužský) rod a dále je to v jejich autorských textech vidět. U 678 poznámky si myslím, že je to spíš otázka toho, z jaké strany chceme k té poznámce přistupovat. Jestli chceme vycházet z toho, co tito konkrétní lidé používají a co jejich komunita preferuje, anebo z toho, co je zatím institucionálně schválené. Organizace Trans*parent, která sdružuje komunitu a šíří osvětu o trans* lidech v ČR, se rozhodla pro používání hvězdičky (https://jsmetransparent.cz/pro-media) - Zajímavý a informativní je workshop na téma transparentní češtiny (https://www.youtube.com/watch?v=-OPd7NJPYRA), který Trans*parent pořádal (genderově neutrální češtině se více věnuje část od 1:20:00 a 1:36:00). Nemyslím, že by to byl zase tak zásadní rozdíl, ale asi je dobré se nad tím zamyslet. Formulace "Tvůrce publikací ..." mi stále připadá spíše maskulinní (s alternativou tvůrkyně). Také souhlasím s návrhem, aby v poli 375 byla nějaká třetí neutrální možnost.
17. 02. 2023 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena