Dotaz #345

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 19. 06. 2007
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. srpna 2007

Charakteristika problému

Dobrý den, rádi bychom získali oficiální vyjádření k problematice zápisu jmen šlechticů s římskou číslicí v záhlaví (potažmo zápisu jmen šlechticů bez římské číslice). Nedávno jsme řešili rod Rožmberků a překvapilo nás, že se objevuje tendence k dvojímu způsobu zápisu autoritního záhlaví : 100 1 $a <>Rožmberka, Anna, $d 1530-1580 ale pokud záhlaví obsahuje řadovou číslovku, pak 100 0 $a Jindřich z Rožmberka $b V., $d 1456-1489 Navíc si nejsme jisti, jestli by druhý uvedený příklad neměl být zapsán po vzoru Rudolfa II. Habsburského, tedy: 100 0 $a Jindřich $b V.z Rožmberka, $d 1456-1489 Můžete nám prosím objasnit, jakou metodikou se v těchto případech máme řídit?

Rozhodnutí o řešení

Navrhované řešení bylo schváleno pracovní skupinou pro jmenné zpracování.

Návrh řešení

Šlechtické jméno s římskou číslicí (zápis pro formát M21) Ve speciálních případech je třeba zapsat římskou číslici i pro šlechtická jména. Dochází k tomu tehdy, je-li v příručkových pramenech tato číslice součástí rodného/ křestního jména a odlišuje stejnojmenné osoby v rámci jednoho rodu. V případě osob narozených před rokem 1900 je pro rozlišení rodinných (rodových) příslušníků stejného či podobného jména často využíváno rozlišení pomocí římských číslic. Tyto rozlišující číslovky zapisujeme do podpole c. Př.: 100 1 $$a <>Rožmberka, Jan$$c II.,$$d ca 1434-1472 Poznámka: dotaz byl 18.9.2012 opraven podle rozhodnutí z 10.9.2012 podle nově schváleného dotazu číslo 557.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena