Dotaz #424

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 26. 02. 2009
MARC 21 856/956
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. února 2010

Charakteristika problému

K čemu slouží u pole 856/956 podopole 9 (s hodnotou "HTM")?

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Podpole 856$9 s výrazy HTM (event. XHTM, PXHTM) je pomocné a je prakticky od začátku aplikace pole 856 v bázi ANL, kdy bylo nutnou prodminkou funkce tohoto pole.
V podpoli 856$9 je text, ktery neslouží k zobrazení.
Podpole je určeno pro vyhledávání a pracovni účely v bazi ANL.
Kooperující instituce nemusí pole zapisovat, je při uploadu automaticky doplňováno.

Poznámka:

Podpole 856$4N se užívá v ANL v případě, že nemá být zobrazena obrazovka s informací o copyrightu (např. linky na volně přístupné www texty).

Pole 956 bylo aplikováno v bázi ANL/ANL FULL pro experimentální účely při řešení projektů týkajících se propojování analytických záznamů s plnými texty v letech 1999-2004. Vychází z definice pole 856.

Báze ANL

Př.: sysno 735055

856 41 $uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2002091200000100$$yPlný text$$9HTM

956 4# $afull.nkp.cz$$d/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=$$fLN2002091200000100$$zCP 1250$$uhttp://full.nkp.cz/nkdb/view/mkdoc.asp?p1=LN2002091200000100

Př.: sysno 1149933

856 41 $uhttp://www.agriculturejournals.cz/uniqueFiles/01568.pdf$yPlný text$4N$9HTM

Pole 956 viz též dotaz /query/427/

Podpole 856$4N viz též dotaz /query/339/

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena