Dotaz #123

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 19. 12. 2001
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 21. února 2002

Charakteristika problému

Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice si nejsme jisti správně vytvořeným záhlavím. V příručce Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury se neřeší problém diecéze. Je zde pouze biskupství. Při řešení se se přikláníme k druhé možnosti (tj. vynechání mezičlánků v hierarchické stuktuře). Můžete poradit?

Návrh řešení:
1) $aKatolická církev$bBiskupství českobudějovické$bCharita 2) $aKatolická církev$bDiecézní charita$cČeské Budějovice, Česko

Rozhodnutí o řešení

Řešení dotazu viz návrh Sv.Světlíkové. Dr.Z.Bartl

Návrh řešení

Souhlasím s druhou navrhovanou možností (s vynecháním mezičlánku v hierarchické struktuře). Domnívám se však, že tímto mezičlánkem je, spíš než Biskupství českobudějovické, Česká katolická charita, resp. Sdružení Česká katolická charita. Informace jsem čerpala z internetových stránek České katolické charity (http://www.charita.cz/). Podle stejného zdroje považuji místní určení diecézních charit za přímou součást jejich názvů, proto bych je neuváděla zvlášť v místním kvalifikátoru v podpoli c. Pro korporaci Diecézní charita České Budějovice navrhuji tedy tuto autoritní formu záhlaví: $a Katolická církev $b Diecézní charita České Budějovice Kromě odkazu na celou hierarchickou strukturu bych zvážila i uvedení odkazu na zápis přímo pod Diecézní charitou České Budějovice. Zpracovala: Sv.Světlíková

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena