Dotaz #336

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 06. 04. 2007
MARC 21 245 246
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. prosince 2007

Charakteristika problému

Jak správně zpracovat drobné články v odborném tisku publikované v rámci rubriky, které nemají samostatné názvy, ale jsou rozčleněny do větších celků? Mohu vytvořit umělý název do hranatých závorek? Příkladem může být rubrika Kaleidoskop v časopise Svět a divadlo - jsou rozčleněny pod kódy zemí (GB, USA, F) a zpravidla má každá země svého vlastního přispěvatele (autora článků). Zpracování jednotlivých článků je pro nás příliš podrobné, celé rubriky zase příliš hrubé, proto potřebujeme zpracovat jednotlivé státní bloky...

Návrh řešení:
Návrh řešení viz:
Pole 2XX-5XX, adresa
http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika212xx_5xx.htm/,
oddíl RUBRIKA a články v jejím rámci Př. 1

Př. 1
Zpracování článků seskupených dle jednotlivých názvů bez společného názvu v podobě státních bloků v rámci stálé rubriky Kaleidoskop; název tvoří název státu, vytvořen umělý podnázev; v poli 246 název rubriky

FMT L RS
LDR L -----naa-a22------a-4500
100 1 $aKřivánková, Blanka$4aut
245 10$aUSA$b[divadelní inscenace uvedené v březnu a dubnu 2007] / Blanka Křivánková
246 0 $a--Kaleidoskop--
500 $aPodnázev doplněn katalogizátorem
773 0 $tSvět a divadlo$x0862-7258$gRoč. 18, č. 2 (2007), s. ...$q18:2$92007

Poznámka k 1.indikátoru v poli 246: v poli 246 použit 1. indikátor 0 (tj. generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví. Pokud chceme generovat poznámku i vedlejší záhlaví, použijeme 1. indikátor s hodnotou 1. V bázi ANL zatím používáme 1. indikátor 3 (tj. generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka).

Př.: 2
Zpracování celé rubriky v hlavním názvu, názvy jednotlivých tematických celků v poznámce, v LDR/07 kód b

FMT RS
LDR -----nab-a22------a-4500
245 00 $a--Kaleidoskop--
505 00 $tGB --$tUSA /$rBlanka Křivánková --$tF /$rDaniela Jobertová -- atd.

Poznámka: údaje zapsané v podpoli 505$t jsou selekční

nebo

740 02 $aGB
pozn.: zde není autor/ka u článku v dokumentu uveden/a
700 12 $aKřivánková, Blanka.$tUSA
700 12 $aJobertová, Daniela.$tF

atd.

Komentáře

S navrhovaným řešením v Př. 1 souhlasím jen bych možná pro úpnost dodala poznámku 500 ## $aPodnázev doplněn katalogizátorem. Popisovanou rubriku "nemám v ruce", ale v Př. 2 bych nevyplňovala pole 100 (Blanka Křivánková není autorkou cele rubriky, ale pouze její části), v poli 245 bych pak opravila hodnotu prvního indikátoru na 0 a pole 740 02 $aGB bych změnila na 700 12 $aKřivánková, Blanka$tGB
02. 01. 2008 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena