Dotaz #811

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 13. 06. 2022
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 19. srpna 2022

Charakteristika problému

Jak zpracovat články z volné přílohy časopisu, kde je uvedeno ISBN i ISSN? Příloha obsahuje příspěvky od různých autorů. Je vydána v tištěné podobě, zároveň má elektronickou verzi. Na obálce je uvedeno, že se jedná o volnou přílohu časopisu (e-knihu). Může se použít formát RS? Zdroj je dostupný z: www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.aspx

Návrh řešení:
Název příspěvku má být při analytickém popisu zapsán do pole 245 a název volné přílohy do pole 773. Do poznámky (pole 500) se uvede, že se jedná o volnou přílohu určitého časopisu, avšak při hledání podle názvu časopisu nebudou články ve volné příloze vyhledatelné.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Do pole 773 uvádíme to číslo, které se vztahuje ke zdroji zapsanému v poli.
Jsou-li v poli 773 údaje periodika (=název periodika je uveden v podpoli $t nebo $s), mělo by tam být číslo ISSN.
Jsou-li v poli 773 údaje monografie, mělo by tam být číslo ISBN.
U jednoho článku se obvykle necitují dva zdrojové dokumenty, proto musíme zvolit jednu z možností.

V některých sporných případech (např. monografická čísla nebo přílohy periodik) může záležet na úvaze katalogizátora.
Pole 773 má mj. umožnit propojení s jiným záznamem; proto je vhodné vzít v úvahu i to, jak je související zdroj popsaný v databázi.

U tohoto konkrétního příkladu se zdá, že se jedná skutečně spíše o monografii; je to jenom volná příloha, údaje periodika nejsou uvedeny výrazně.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena