Dotaz #556

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu soubory autorit (AUT)
Odesláno 23. 08. 2012
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. září 2012

Charakteristika problému

Máme ve fondu několik textů (většinou rukopisů), u kterých je uvedena překladatelka A. Jelínková. U jednoho z nich je uvedeno jako autor originálu jméno, které používal jako pseudonym Antonín Fencl. Stejný text hry "Neběhej mi tady v košili!" je uveden jednou pod autory N. Moyenem a Charlesem Blanchem, podruhé (s lehce změněným názvem) pod Jeanem Labichem. Na textu "Dnes v noci jsem se splet"" (autor uveden V. Moyen) je razítko o zastupování A. Fencla. Francouzská národní knihovna nezná žádné dílo od N. ani V. Moyena, ani Charlese Blanche a Antonín Fencl s oblibou užíval francouzských jmen jako svých pseudonymů. Období odpovídá, taktéž divadla uvedená u dvou textů (Švandovo a Adrie) byla v tomto období s A. Fenclem spjata. Je tedy vysoce pravděpodobné, že jsou jména N. Moyen, V. Moyen, Charles Blanche, Walter D. Ellis a A. Jelínková ve skutečnosti pouze dalšími pseudonymy Antonína Fencla. Mohu já jako katalogizátor takovou informaci zanést do autorit (jako další pseudonymy do pole 400), když ji nemám vysloveně podloženou v žádném sekundárním informačním zdroji?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

Návrh řešení

V případech, kdy nelze alespoń z jednoho zdroje ověřit, že jde o další používané jméno/pseudonym autora, doporučujeme raději zpracovat jako samostatnou autoritu (aut. zahlavi vytvořit na vyskytující se podobu jména/pseudonymu)s tím, že do pole 667 (Neveřejná poznamka) se vyjádří možná souvislost zpracovávaného jména s jinou entitou. Konkrétně v tomto případě by se jednalo o odkazy typu "viz též". Pravděpodobnost, vydedukovaná ze souvislostí, které jsou zmíněny v dotazu, nepostačuje k jednoznačnému vytvožení odkazů a jejich propojení s "mateřskou" autoritou.

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena