Dotaz #136

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 10. 04. 2002
MARC 21 773 ... $g, $q , $9 ; 008, pozice 6, 7-14
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 10. června 2005

Charakteristika problému

Jak zapsat datum vydání zdrojového dokumentu, je-li na něm uvedeno rozpětí, např. Hospodářské noviny, číslo 63, 29.-31. března 2002 nebo Prostor Zlín, ročník VIII., 4-6/2000? Zapsat jen počátek rozpětí, tedy 20020329, resp. 200204 nebo třeba 20020329/31, resp. 200204/06?

Návrh řešení:
Stanovisko č. 1

Datum vydání zdrojového dokumentu-seriály, pole 461, podpole $12001#$v.
Datum vydání zdrojového dokumentu-monografie, pole 463, podpole $1210##$d.

Dále se datum vydání uvádí v poli 100 , které je určeno pro vyhledávání.
Pole 461
Římské číslovky nahrazujeme v datu vydání arabskými, rovněž tak jejich slovní vyjádření AAACR2R C.2B. Jinak datum zdrojového dokumentu zapisujeme tak, jak je uvedeno na titulním listu nebo na pramenu, titulní list zastupující.
Přikláním se k formalizaci konkrétních dat, pokud jsou uvedena číslovkou do formy RRRRMM, RRRRMMDD. Pokud je uvedeno rozmezí dat, tak RRRRMMDD/DD.
Př.:
461 ... 12001#$vRoč. 1, č. 5 (19970712), s. 6
461 ... 12001#$vRoč. 2, č. 5 (19980712/15), s. 10-15
461 ... 12001#$vRoč. 7, č. 10 (květen-červen 1992), s. 8
Upozornění
Datum vydání zdrojového dokumentu je třeba zohlednit v poli 100 , pozice 9-16 a pozice 8 (počítáno od 0). Toto pole slouží k selekčním účelům. Na pozicích 9-16 se uvádí RRRR, RRRRMM nebo RRRRMMDD (např. pro červen 1999 bude uvedeno 199906##, pro červen-srpen 1999 bude také uvedeno 199906##).V případě rozmezí dat se uvádí vždy první.
S datem vydání souvisí kód uváděný na pozici 8.
Pozice 8 - typ data vydání:
d - je-li datum vydání dokumentu RRRR
j - je-li datum vydáním dokumentu RRRRMM nebo RRRRMMDD
pozice 9-16 - data vydání dokumentu:
pozice 9-12 - datum vydání (RRRR)
Př.:
1999####
pozice 9-16 - datum vydání RRRRMMDD nebo RRRRMM
Př.:
19990602
199806##
Př.:
100## $a20010620j20010531u##y0czey0103####ba
Datum vydání viz též č. 110, 137

Stanovisko č. 2

Seriály patří do kategorie pokračujících zdrojů. Při zápisu data vydání se řídíme pravidly uvedenými v 1.4F, uvedenými v Dodatku k AACR2R 2002 12.3C a 12.4F, v příloze C.2B, C.3B, dále pak doporučením IFLA pro zpracování částí dokumentů.
U deníků ev. týdeníků se přikláním vzhledem k různorodosti, délce údajů (někdy uveden slovně i den) a automatizovanému zpracování, přebírání údajů s výhledem do budoucna zapisovat formalizovanou podobu RRRRMMDD, RRRRMMDD/DD.
U ostatních seriálů uvádíme datum vydání tak, jak je uvedeno v pramenech popisu, ale vždy v podobě arabské číslovky.
Př: UNIMARC
viz Stanovisko č. 1
Př. Marc 21
773 ... $gRoč. 1, č. 5 (19970712), s. 6
773 ... $gRoč. 2, č. 5 (19980712/15), s. 10-15
773 ... $gRoč. 7, č. 10 (květen-červen 1992), s. 8
Upozornění pro MARC 21
Datum vydání zdrojového dokumentu je třeba zohlednit v poli 008 , pozice 7-14 a pozice 6 (počítáno od 0). Toto pole slouží k selekčním účelům. Na pozicích 7-14 se uvádí RRRR, RRRRMM nebo RRRRMMDD (např. pro červen 1999 bude uvedeno 199906##, pro červen-srpen 1999 bude také uvedeno 199906##).V případě rozmezí dat se uvádí vždy první.
S datem vydání souvisí kód uváděný na pozici 6.
Pozice 6 - typ data vydání:
s - je-li datum vydání dokumentu RRRR
e - je-li datum vydáním dokumentu RRRRMM nebo RRRRMMDD
pozice 7-14 - data vydání dokumentu:
pozice 7-10 - datum vydání (RRRR)
Př.:
1999####
pozice 7-14 - datum vydání RRRRMMDD nebo RRRRMM
Př.:
19990602
199806##
Př.:
008 010620e20010531 ...

Poznámka k ostatním údajům v lokaci v UNIMARCu i MARC 21 u pokračujících zdrojů v analytickém popisu.
Zápis údajů v lokaci zdrojového dokumentu (461 ...$12001#v, 773 $g) se řídí pravidly uvedenými v 12.3B a 12.3C, C.2B a C.3C. Slovní výrazy se zkracují dle schválené instrukce pro zkratky - viz dotaz 224.
V řešení je generování údajů pro segment SICI k propojení přes SFX. Proto bych dotazy týkající se zdrojového dokumentu prozatím neuzavírala.

Datum vydání viz též dotaz č. 110, 137

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

1. Zapis data vydání v kódovaných údajích (určených pro vyhledávání):
MARC 21, pole 008, pozice 7-14; pozice 6 – kód s (je-li datum RRRR), e (je-li datum podrobné). Vykytuje-li se rozmezí podrobných dat, uvádí se jenom první datum. s kódem e na pozici 6; vyskytuje-li se rozmezí let, zapisuje se nejdříve první rok v pořadí, následuje další uvedený rok s doporučeným kódem d na pozici 6.

UNIMARC, pole 100, pozice 9-16; pozice 8 kód d (je-li datum RRRR), j (je-li datum podrobné). Vykytuje-li se rozmezí podrobných dat, uvádí se jenom první datum s kódem j na pozici 8. Vyskytuje-li se rozmezí let, uvádí nejdříve první v pořadí, následuje další uvedený rok s kódem b na pozici 6.

2. Číselné a/nebo abecední, chronologické označení sešitu, výtisku se uvádí v lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu (ISBD (CP), bod 4.5.1; ISBD(S), resp ISBD (CR), bod 3; AACR24 12.3B, 12.3C, přílohy B,C, též na Příloha B: Zkratky

3. Praxe
Způsob zápisu data zejména u novin se v praxi častou formalizoval a formalizuje nejčastěji do podoby RRRRMMDD, RRRMM v kombinace s lomítky u rozmezí dat, DD.MM.RRRR, MM.RRRR v kombinace s lomítky u rozmezí dat. Důvody: snaha o sjednocení dat pro rejstříky, přebírání dat on-line aj.

4. Vývoj v posledních letech:

4.1 Dublin Core http://dublincore.org (formalizuje data do podoby RRRRMMDD bez nebo s pomlčkami)

4.2 http://www.loc.gov/marc/marbi/2003/2003-03.html Definition of Data Elements for Article Level Description. Proposal No: 2003-03. California Digital Library (definuje zvláštní podpole pro ročník číslo za účelem propojování a řazení v rejstříkách)

4.3 Vývoj v české praxi v M21:
nové samostatné podpole 773$q pro údaje o číslování, podpole 773$9 pro chronologické označení ; pro formalizované údaje v popoli 773$9 byla vypracována Tabulka převodu chronologického označení z pole 773g do podpole 773$9 (viz http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika21.htm Metodika popisu článků ve Formátu MARC 21 (pracovní materiál). 4.5. Pole 7XX),
Podpole $q a $9 jsou pro UNIMARC doporučená a/nebo se užívají v rámci konverze.


5. Závěr:
v lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu uveďte číselné, abecední či chronologické označení tak, jak je uvedeno v sešitě, ale nikoli nezbytně se stejnou interpunkcí. Použijte zkratky. Římské a slovně vyjádřené číslovky se nahrazují arabskými. Datum u novin (deníky týdeníky, čtrnáctidenníky) lze alternativně formalizovat buď přímo v lokaci a/nebo pomocí popolí $4, $9.

Př.:
MARC 21
008 060927e20020329 ...
773 ... $tHospodářské noviny… $gRoč. 46, č. 63 (29.-31. března 2002), s. 6$q46:63$920020329-20040331
nebo
773 ... $tHospodářské noviny… $gRoč. 46, č. 63 (20020329/31), s. 6$q46:63$920020329-20040331

Pozn.: podpole $9 je pro MARC 21 doporučené

UNIMARC
100## $a20060927j20020329 …
461 ... 12001#$aHospodářské noviny … $vRoč. 46, č. 63 (29.-31. března 2002), s. 6$q46:63$920020329-20040331
nebo
461 ... 12001#$aHospodářské noviny … $vRoč. 46, č. 63 (20020329/31), s. 6$q46:63$920020329-20040331

Pozn.: $q,$9 jsou v UNIMARCu doporučená a/nebo určená pro konverzi

Př.
pozn.: pro číslo použito písmeno x

MARC 21
008 060927e200004## ...
773 ... $tProstor Zlín ... $gRoč. 8 , č. x (4-6/2000), s. 10-15$q8:x$9200004-200006
nebo
773 ... $tProstor Zlín … $gRoč. 8, č. x (200004/06), s. 10-15$q8:x$9200004-200006

Pozn.: podpole $9 je pro MARC 21 doporučené

UNIMARC
100## $a20060927j200004## …
461 ... 12001#$aProstor Zlín …$vRoč. 8, č. x (4-6/2000), s. 10-15$q8:x$9200004-200006
nebo
461 ... 12001#$aProstor Zlín …$vgRoč. 8, č. x (200004/06), s. 10-15$q8:x$9200004-200006

Pozn.: $q,$9 jsou v UNIMARCu doporučená a/nebo určená pro konverzi

Rozhodnutí o řešení zdrojového dokumentu bych s konečnou platností neuzavírala.

Návrh řešení

viz Stanovisko č. 1
viz Stanovisko č. 2

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena