Dotaz #615

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 09. 06. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. července 2023

Charakteristika problému

Jak podle RDA postupovat v případě zápisu článku, který je na pokračování, z názvu to není patrné, není uvedeno ani číslo části? Podle AACR2 se do pole 245n uvádělo [pokrač.] Tento způsob zápisu se mi zdá v rozporu s pravidly „píšu, co vidím“, nezkracovat, nepoužívat hranaté závorky. Jak tedy postupovat, aby bylo ze záznamu patrné, že se jedná o pokračování? Informace o pokračování by pak byla jen v LDR, cože je pro uživatele nesrozumitelné.Lze dosavadní způsob zápisu zachovat?

Návrh řešení

Způsob zápisu, kdy se tato informace uváděla v podpoli 245 $n v hranaté závorce, neodpovídal ani pravidlům AACR2R.

Takový pokyn se nevyskytuje ani ve starých metodických materiálech (http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm ), zřejmě se tedy jedná o úzus "zaběhaný" v rámci analytického popisu, vzniklý z potřeby někam tuto informaci zaznamenat.

Podpole $n v poli 245 je určeno pro zápis číselného (případně písmenného) označení popisované části. Zapíšeme-li „[pokrač.]“, je to pouze informace, že se jedná o článek vycházející na pokračování. Takový údaj by patřil spíše do poznámky, protože nijak nenapomáhá identifikaci části díla uvedeného v podpoli $a.
Podle RDA lze dokonce do pole 245 zapisovat údaje z podpolí $a, $n, $p pouze v případě, kdy se vyskytují na stejném prameni popisu. S možností, že by se přebíraly z pramenů mimo zdroj, se vůbec nepočítá. Teoreticky by tedy nemělo být možné u tohto typu popisu podpole $n vůbec použít.

Vzhledem k tomu, že pravidla RDA analytický popis příliš nepokrývají, a že při popisu jednotlivých částí na samostatné záznamy je třeba je od sebe nějak rozlišit, bylo by snad možné v analytickém popisu zapisovat do podpole $n číselné označení části dodané katalogizátorem – tím by podpole $n plnilo svoji funkci a pravděpodobně by to bylo přehlednější i pro uživatele (zejména tehdy, když je částí více než dvě).
V tom případě by se ovšem jednalo o rozhodnutí částečně odporující textu RDA a bylo by tedy žádoucí interpretaci projednat a schválit Pracovní skupinou pro analytické zpracování.

Za zvážení možná stojí i varianta, kdy by se článek popisoval jako celek a v záznamu by pouze bylo zapsáno (v poli 773), ve kterých číslech (svazcích) vyšel.

   

Komentáře

Nejprve otázka - kde se v LDR uvádí informace o pokračování? A dále prosím o upřesnění, kde přesně v RDA se uvádí, že údaje do pole 245 podpole $a, $n, $p je možno zapisovat pouze v případě, kdy se vyskytují na stejném prameni popisu a že s možností, že by se přebíraly z pramenů mimo zdroj se vůbec nepočítá - z pravidla 2.3.2.2 (a zde odkazovaných pravidel)výše uvedené dle mého názoru nevyplývá. Jinak se Stanoviskem odp. prac. souhlasím.

15. 07. 2015 12:00

Zdravím, jenom bych doplnil, že můžete vzít zřetel na to, jak uživatel vidí samotný záznam ve vašem katalogu. Třeba u nás je docela dobře vidět 500. Takže pokud potřebuje dát vědět, že je článek pokračováním, ale pravidla to až tak úplně neumožňují, můžete to takhle obejít.

21. 07. 2015 12:00

Ad Stanovisko 1 - hlavní název následovaný názvem části se zapisuje v případě, kdy se oba názvy vyskytují na tomtéž prameni popisu: v RDA je to pravidlo 2.3.1.7.1.

24. 07. 2015 12:00

Pravidlo 2.3.1.7.1 je jasné, název nemůžu kombinovat z různých pramenů. A pro zápis pokračování článku by šlo využít podpole $3 v poli 773, je tam bližší určení toho, čeho se uvedené údaje týkají, např. První část článku nebo Dokončení článku, ....

12. 08. 2015 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena