Dotaz #527

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 21. 06. 2011
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 3. srpna 2011

Charakteristika problému

Jak zapsat chybně přidělené ISBN do pole 773?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Do pole 773 zapisujeme pouze platné ISBN

   

Komentáře

Jak tedy zapsat neplatné ISBN v analytickém popisu?
13. 07. 2011 12:00
Nemám to nikde ověřeno, ale možná by šlo zapsat neplatné ISBN v poli 773 do (případně opakovatelného) podpole $z s doplňkem (chybné)
26. 08. 2011 12:00
Formát sice umožňuje zapsat další ISBN v opakovaném výskytu podpole $z, otázka ale je, jestli to je v tomto případě třeba.
Údaje v poli 773 mají sloužit k jednoznačné identifikaci zdrojového dokumentu a je sporné, nakolik neplatné ISBN takové identifikaci napomůže.
12. 09. 2011 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena