Dotaz #582

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 10. 03. 2014
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 20. října 2014

Charakteristika problému

Jak správně uvést Zdrojový dokument u článků otištěných ve zvláštních cizojazyčných číslech? V poslední době je stále častější, že česká periodika vydají jednou za čas cosi jako "zvláštní číslo", které obsahuje zpravidla do angličtiny přeložený výběr článků daného periodika. Např. časopis Svět a divadlo vydal pod názvem World/Visegrad & Theatre Magazine (zkratka WAT) takové číslo za rok 2004, 2005, 2007 a 2009, Taneční zóna vydala Dancezone v roce 2008. Oba časopisy nechaly v těchto číslech uvedeno ISSN českého titulu.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

V těchto konkrétních případech se jedná o jiné periodikum, které bude mít samostatný záznam. Název zdrojového dokumentu se tedy také zapíše anglicky.

Ovšem pokud by vyšlo např. jedno číslo periodika v angličtině, řešení by odpovídalo obdobnému problému popsanému v dotazu 578.
Do pole 773 $t se pak zapisuje název, který je v záznamu zdrojového dokumentu zapsán v poli 130 nebo 245.

Vyplývá to z manuálu MARC 21 (popis podpole $t):
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd76x78x.html

a z „Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popiu (ISBD)“ vydaného IFLA (pravidla 0.5.2.1 a 3.0 - poslední odstavec):
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/component-parts.pdf

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena