Dotaz #410

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 27. 11. 2008
MARC 21 773
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. března 2010

Charakteristika problému

Jak správně zapsat do zdrojového dokumentu dvoučíslo z přelomu roku? Tj. jedná se o poslední číslo jednoho a zároveň první číslo následného roku.

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Tištěná forma posledního vydání Literárních novin z r. 2007 je označena jako dvojčíslo 51/1, rovněž označení ročníku má formu XVIII/XIX. Datum vydání je 27. prosince 2007.


a) Fyzicky je vydání rozděleno do dvou „podčísel“. Na prvním z nich je tučně zvýrazněno číslo 52/1 a ročník XVIII/XIX,na druhém naopak 52/1 a ročník XVIII/XIX, datum vydání je stejné.

b) K celému vydání je přiložena jedna příloha Nové knihy s označení 52-1, dále 2 přílohy Školní noviny s označením 52-1 a 52-1, jedna příloha Povídka roku s označením 52-1.

c) Dále jsou noviny členěny do rubrik. Na první straně 1. „podčísla“ jsou variantní názvy k článkům, které jsou obsaženy v 1. „podčísle“ (u variantních názvů jsou čísla stran, na kterých články začínají).

d) Kromě toho je na první straně nad názvem Literární noviny vyjádřeno téma k několika článkům obsaženým v "podčísle", např. u 2. „podčísla“ je nad názvem Literární noviny Téma: Český úděl 1968-2008.

e) Stránkování je v každém podčísle od 1

f) V bázi ANL se kolegyně řídily grafickou úpravou a popsaly pod dvěma čísly 52 a 1 dle příslušného vytučnění.

Literární noviny. -- 18:52 (20071227)
Literární noviny. -- 19:1 (20071227)

g) Dle mého soudu si ale uživatel nemusí všimnou tučného zvýraznění, které mně samotné činilo potíže odlišit od netučného.

h) Kromě toho je zde společná příloha.
i) Nevím ale, jak bylo poslední vydání Literárních novin v r. 2007 distribuováno, patrně najednou.

j) Ve Studovně priodik NK mi byla obě podčísla dodána pohromadě.

k) Elektronická forma - archiv novin Literárky, číslo 52 je na
http://www.literarky.cz/index_o.php?p=obsah&rok=2007&cislo=52.

Číslo 1 je již v roce 2008 a je prázdné.

l) Konečně navrhuji popis pod dvojčíslem označeným jako 1/52 a pod ročníkem 18/19.


Př.: SYSID 1101628
FMT RS
LDR -----naa-a22------a-4500
007 ta
100 1 $aHavel, Václav,$d1936-$7jk01040240$4aut
245 10 $aČeský úděl? /$cVáclav Havel
246 33 $aČeský úděl 1968-2008
246 3 $aTéma
500 $aRubrika: Téma
500 $aZ pásma článků na téma Český úděl 1968-2008
773 0 $tLiterární noviny$x1210-0021$gRoč. 18/19, č. 52/1 (20071227), s. 3$q18-19:52-1$920071227
947 30 $aLiterárky [online]$952 (2007)
947 30 $aLiterárky v síti [online]$952 (2007)
PSP $aON

Poznámka do budoucna:
zachovat grafickou podobu chronologických údajů v podpoli 773g, jak je na tištěném vydání a Internetu,vzhledem k propojování na Internetu a případně digitalizaci.
Formalizovat však více údaje pro rejstříky. Toto je třeba důkladně zvážit vzhledem ke konverzím.
Pole 9XX více strukturovat národní pole pro anl. popis vzhledem k RDA.

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena