Dotaz #610

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 26. 05. 2015
MARC 21
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 8. července 2015

Charakteristika problému

Problém se zapisováním článků - rozhovorů. 1. Kdo je hlavním autorem rozhovoru(koho uvést do pole 100 a do pole 700). Zda je to osoba, která pokládá otázky, nebo ten kdo odpovídá. 2. Jak rozlišit autory v poli 245c? Zda podle pravidel RDA uvádět před jméno dotazovatele [zapsal], včetně hranatých závorek, nebo řešit jiným způsobem, např. v poznámce.

Rozhodnutí o řešení

Aktualizovaná verze viz dotaz 794

U rozhovorů považujeme tazatele i odpovídajícího za rovnocenné tvůrce, proto se řídíme pořadím, v němž jsou uvedeni na prameni popisu (viz RDA, pravidlo 6.27.1.3).

Pokud ze zápisu podle pramene popisu není zřejmé, kdo je kdo, můžeme informaci doplnit v hranatých závorkách (problematiky se částečně týká i dotaz 601).

   

Návrh řešení

U rozhovorů považujeme tazatele i odpovídajícího za rovnocenné tvůrce, proto se řídíme pořadím, v němž jsou uvedeni na prameni popisu.

Pokud ze zápisu podle pramene popisu není zřejmé, kdo je kdo, můžeme informaci doplnit v hranatých závorkách (problematiky se částečně týká i dotaz 601).

Komentáře

Vycházejme ze zavedené praxe v ANL (analytické zpracování), tj. primární odpovědnost (dotazovaný) pole 100, protože má snad vždy větší podíl na textu (odpovědi na otázky). Do pole 700 dotazující (pouze kladené otázky). Z návrhu stanoviska odpovědného pracovníka by totiž byl výsledek v hlavním a vedlejším záhlaví často nejednoznačný, nejednotný.
18. 06. 2015 12:00
Znamená to tedy, že RDA mění pravidlo AACR2R 21.25, podle kterého byl pro určení hlavního záhlaví v těchto případech rozhodující převažující text.
04. 07. 2015 12:00
Potřebujeme vůbec rozlišovat, kdo je ve 100a kdo v 700? Počítači je to při vyhledávání jedno, všechno je to v podstatě totožný údaj. Co se týká námitky, že v tom bude zmatek, dotazovaný by měl být ještě v 600, takže když budete hledat rozhovor s někým, lze použít vyhledávání podle předmětu.
21. 07. 2015 12:00
RDA pravidlo AACR2R 21.25 nemění, toto pravidlo tam prostě není. To znamená, že platí pouze další pravidla, tj. že tvůrci (přímí autoři) se uvádějí v tom pořadí, jak jsou uvedeni na prameni popisu (= do pole 100 patří nejvýrazněji uvedený nebo první uvedený). -- Pro samotné vyhledávání není důležité, která osoba je v poli 100 a která v poli 700. Na významu to získává ve chvíli, kdy vytváříme autoritní záznam na unifikovaný název, záhlaví Autor/Název v záznamu na související zdroj/dokument, případně u generovaných citací. Tehdy slouží tvůrce uváděný v poli 100 pro identifikaci díla. (= Rozhodne-li se každá instituce uvést do pole 100 jinou osobu, může se za určitých okolností některé dílo v databázích tvářit jako dvě různá díla, každé s jinou hlavní autorskou odpovědností.)
24. 07. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena