Dotaz #422

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 16. 02. 2009
MARC 21 648
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 26. března 2010

Charakteristika problému

Dobrý den, regionální oddělení naší knihovny potřebuje pro věcný popis článků vyjádřit i kratší chronologický úsek, než je jeden rok - tedy třeba 2. čtvrtletí, 1. pololetí. Existuje nějaké doporučení v rámci pravidel tvorby chronologických údajů, které takový případ řeší? V materiálech na portálu autority jsem k tomu žádnou informaci nenašla.

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Výrazy jako pololetí, čtvrtletí ve věcném popisu nedoporučujeme zkracovat. Může dojít k případné záměně při zkracování výrazů např. polovina a pololetí apod.

MARC 21:
648 #4$a2005, 1. čtvrtletí
648 #4$a20. stol., 1. pololetí
648 #4$a2007, srpen

UNIMARC:
965 ##$a2005, 1. čtvrtletí
965 ##$a20. stol., 1. pololetí
965 ##$a2007, srpen

Slovní výrazy používat tehdy, pokud vyplývají z kontextu popisované informace i příslušného oboru.

Jinak slovní výrazy přepisovat na číselné, pokud je to vhodné např.:

MARC 21:
20. stol., 1. polovina

650 07$aosobnosti$zČesko$y1901-1950$2czenas
648 7$a1901-1950

Pokud kooperující instituce chce přistoupit k aplikaci pole MARC 21 648(opakovatelné) / UNIMARC 965 (opakovatelné) a používá řetězce hesel, doporučuje se opakovat v analytickém popisu chronologické údaje použité v podpoli MARC 21 6xx$y / UNIMARC 6xx$z též v poli MARC 21 648 / UNIMARC 965.

(V NKČR v ANL pole 648 zatím nepoužíváme).

Pole Marc 21 648 / UNIMARC 965 se doporučuje používat zejména tam, kde se nepoužívají řetězce hesel.

K poli MARC 21 648 / UNIMARC 965 resp. MARC 21 6XXy / UNIMARC 6XXz lze dále použít odpovídající kód v poli MARC 21 045 (neopakovatelné) / UNIMARC 661 (opakovatelné).

Varianty kombinací časového údaje ve věcném popisu s chronologickýcm kódem:

Pole 650/606 a 648/965 zároveň
MARC 21:
045 ##$ax0x5
648 ##$a1901-1950$2czenas
650 07$aosobnosti$zČesko$y1901-1950$2 czenas

UNIMARC:
661 ##$ax0x5
606 0# $aosobnosti$yČesko$z1901-1950$2czenas
965 ##$a1901-1950

Jen pole 650/606
MARC 21:
045 ##$ax0x5
650 07$aosobnosti$zČesko$y1901-1950$2 czenas

UNIMARC:
661 ##$ax0x5
606 0#$aosobnosti$yČesko$z1901-1950$2czenas

Jen pole 648/965
MARC 21:
045 ##$ax0x5
648 ##$a1901-1950$2czenas

UNIMARC:
661 ##$ax0x5
965 ##$a1901-1950

Pokud knihovna začíná používat pole pro chronologický kód MARC 21 045 / UNIMARC 661, doporučujeme postupovat obezřetně při stavbě kódu.

(V NKČR v ANL pole 045 zatím nepoužíváme. Důvod: báze ANL potřebuje revizi, zatím bych nekomplikovala popis. Počítá se s aplikací kódu v budoucnu).

Pokud si nejsme jisti, používat pouze kódy uvedené v bázi AUT Chronologické údaje - viz http://sigma.nkp.cz/F/.

Časové kódy viz např. pole 045 http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika210xx.htm.

Chronologické zpřesnění ve věcném popisu UNIMARC viz též /query/75/.

Zkratky ve jmenné popisu viz http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/def-zkra.

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena