Dotaz #110

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 02. 08. 2001
MARC 21 773 ...$g, 246, 500
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 23. srpna 2001

Charakteristika problému

Jak zapisovat lokaci článku ve zdrojovém dokumentu typu MF DNES, který je členěn na "sešit A", "sešit B" atd., se stránkováním "A/1", "A/2" atd., přičemž ne vždy co sešit, to ucelená tematická příloha s jasným názvem? Má se zapsat např. "sešit A" jako název přílohy a stránkování např. "A/1-A/3" nebo "příl. Sport", i když je v sešitě A např. i "Kultura" a stránkování "s.1-3"?

Návrh řešení:
Stanovisko č. 1: Deník Mladá fronta Dnes je v současné době členěn do několika sešitů (Sešit A, Sešit B atd.). Každý sešit má samostatné alfanumerické stránkování, ve kterém je zohledněno označení sešitu.
Jednotlivé sešity jsou rozděleny na rubriky Společnost, Ekonomika, Kultura aj., dále pak obsahují pravidelné tématické přílohy jako Sport, Peníze, Zaměstnání, Test, Auto moto, Magazín Dnes + TV, Dům a byt, Věda a počítače, Víkend, Televize, Čtení na léto aj. a regionální přílohy. Pozn.:informovala jsem se v redakci, na první pohled není zcela zřejmé z formálního členění deníku, co je příloha a co je rubrika.
Navrhuji označení sešitu zapisovat do vazebního pole 461, $12001#$h - Označení a číslo části. . Označení stran a stránkové rozpětí zapisovat v lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu v podpoli $12001#$v v podobě, v jaké se vyskytuje v dokumentu.

Př.
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$hSešit B$vRoč. 12, č. 171 (25.7.2001), s. B/7

Název rubriky zapisovat do pole 304 pro zobrazení a 545 pro vyhledání.

Př:
304##$aRubrika: Společnost 5451#$aSpolečnost

Nesamostatné tematické přílohy a regionální (krajské) zapisovat do 2. výskytu pole 461.

Př.:
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$hSešit E$vRoč. 12, č. 174 (28.7.2001)$1210##$a[Praha]
461#1 $12001#$aLetní víkend$e[příloha]$vs. [E/1]-E/2

Datum v $12001#$v se doporučuje zapisovat ve tvaru 28.7.2001.

Poznámka: v praxi NKČR aplikován zápis data v podobě RRRRMMDD, rovněž některé rubriky jsou zatím popisovány jako přílohy – tyto záznamy jsou generovány v rámci linky automatické indexace za spolupráce s Anopressem a změna v popisu nějaký čas potrvá.

Stanovisko č. 2 na došlé připomínky ke Stanovisku č. 1: došlé připomínky akceptuji.

Označení sešitu zapisovat do vazebního pole 461, $12001#$h - Označení a číslo části. Označení stran a stránkové rozpětí zapisovat v lokaci části dokumentu ve zdrojovém dokumentu v podpoli $12001#$v v podobě, v jaké se vyskytuje v dokumentu.

Př.
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$hSešit B$vRoč. 12, č. 171 (25.7.2001), s. B/7$1210##$a[Praha]

Název rubriky zapisovat do pole 304 nebo automaticky generovat z 545

Př:
304##$aRubrika: Společnost
5451#$aSpolečnost

Nesamostatné tematické přílohy a regionální (krajské) zapisovat do 2. výskytu pole 461.

Př.:
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$hSešit E$vRoč. 12, č. 174 (28.7.2001)$1210##$a[Praha]
461#1 $12001#$aLetní víkend$e[příloha]$vS. [E/1]-E/2

Datum v $12001#$v se doporučuje zapisovat v podobě 28.7.2001.

Stanovisko č. 3 k podobě konkrétního data: Římské čílovky nahrazujeme v datu vydání arabskými, rovněž tak slovní vyjádření číslovek (AACR2R C.2B). Jinak datum vydání zdrojového dokumentu zapisujeme tak, jak je uvedeno v pramenech popisu.:
Návrh výjimky: po zkušenostech z automatizovaného zpracování se přikláním k zápisu konkrétního data, pokud je na pramenu popisu vyjádřeno číslovkou, ve formalizovaném tvaru RRRRMMDD, RRRRMM, RRRRMMDD/DD.:
Všechna data ve stanovisku č. 2 by měla tedy tuto podobu. Budu ráda za vaše názory a připomínky k tomuto názoru.:

O datu vydání viz též dotaz č. 136,137

Stanovisko č. 4 zohledňující předešlá stanoviska, připomínky a současný stav

Mladá fronta Dnes je v současné době členěna na sešity vetšinou s vlastním názvem, které jsou někdy značeny v titulu zároveň jako příloha, někdy ne. Naopak jsou přílohy, které nejsou označeny zároveň jako sešit. V rámci sešitů jsou ještě rubriky. Někdy je těžké rozeznat, co je sešit,rubrika. příloha.
Pokud má příloha a/nebo sešit svůj vlastní název, zapsat tento název do 2. výskytu zdrojového dokumentu s příslušnými stranami tak, jak jsou označeny dokumentu (je v nich zohledněno písmeno, kterým je značen sešit) v podpoli 461$g (UNIMARC) a 773$v (MARC21).
V podpoli 461$h (UNIMARC) a 773t (MARC 21) označení sešitu již nezmiňovat.
V MARCu 21 se v poli 773 experimentálně používá podpole q a 9 k propojení SFX (z UNIMARCu se u kooperujících institucí zatím generuje - nutno ladit).
Rubriky v rámci sešitů zapisovat v UNIMARCu buď do pole 304 pouze pro zobrazení nebo do pole 545 i pro vyhledávání; v MARCu 21 se doporučuje zápis do pole 500 pouze pro zobrazení nebo do pole 24606 i pro vyhledávání.

Sešit

Př.UNIMARC
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$vRoč. 12, č. 174 (20010728)$1210##$a[Praha]
461#1 $12001#$aLetní víkend$vS. [E/1]-E/2


Př.MARC 21
7730# $tMladá fronta Dnes$$gRoč. 16, č. 123 (20050526)$$x1210-1168$$d[Praha]$q16:123$$920050526
7730# $tPraha$$gs. C/7

Rubrika

Př: UNIMARC
304## $aRubrika: Společnost
5451# $aSpolečnost

Př: MARC 21
2466# $aKultura
500## $aRubrika: Kultura

Stanovisko č. 5 zohledňující předešlá stanoviska, připomínky, současný stav popisu a upravující pořadí podpolí v poli 773 (MARC 21)

Př.MARC 21
7730# $tMladá fronta Dnes$$d[Praha]$x1210-1168$$gRoč. 16, č. 123 (20050526)$q16:123$$920050526
7730# $tPraha$$gs. C/7$$920050526
O datu zdrojovém dokumentu viz též dotaz č. 136,137, Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC a MARC 21 na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika.htm

Stanovisko č. 6 zohledňující zápis místa vydání v NKC, kde u deníku MFD je místo vydání uvedeno bez hranatých závorek.

Upřesnění zápisu rubriky:
MFD obsahuje rubriky (uvedeny v tiraži), jak je popsáno ve stanovisku č. 1. Jednotlivé stránky deníku jsou navíc také vybaveny v záhlaví stran názvy, které charakterizují skupinu článků, uvedených na těchto stranách: např. Z domova, Rozhovor, Dokumenty aj.
Proto navrhujeme pro rubriku v M21 pole 2460#

Rubrika
Př: UNIMARC
304## $aRubrika: Společnost
nebo
5451# $aSpolečnost

Př: MARC 21
2460# $aKultura
nebo
500## $aRubrika: Kultura

Místo vydání
Př.UNIMARC
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta Dnes$vRoč. 12, č. 174 (20010728)$1210##$aPraha
461#1 $12001#$aLetní víkend$vS. [E/1]-E/2

Př.MARC 21
7730# $tMladá fronta Dnes$$dPraha$x1210-1168
$$gRoč. 16, č. 123 (20050526)$q16:123
$$920050526
7730# $tPraha$$gs. C/7$$920050526

Rozhodnutí o řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku , další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

1. Mladá fronta Dnes je členěna na sešity a/nebo přílohy vetšinou s vlastním názvem, které obsahují rubriky. Někdy jsou sešity označeny zárověň jako přílohy. Formální uspořádání deníku se během doby mění.
Pokud má sešit a/nebo příloha svůj vlastní název, zapisujeme v praxi tento název do 2. výskytu zdrojového dokumentu s příslušnými stranami tak, jak jsou označeny – numericky nebo alfanumericky.

2. Rubriky v rámci sešitů zapisovat v UNIMARCu buď do pole 304 pouze pro zobrazení nebo do pole 5451 i pro vyhledávání; v MARCu 21 se doporučuje zápis do pole 500 pouze pro zobrazení nebo do pole 2460# i pro vyhledávání.

Př.UNIMARC
461#1 $1011##$a1210-1168$12001#$aMladá fronta
Dnes$vRoč. 17, č. 224 (20060925) $$q17:224$$920060925
461#1 $12001#$aPraha$vS. D9$$920060925
304## $aRubrika: Škola Dnes
nebo
5451# $aŠkola Dnes

Pozn.: podpole $q, $9 jsou v UNIMARCU doporučená a/nebo se používají pro konverzi

Př.MARC 21
7730# $tMladá fronta Dnes$$x1210-1168$$gRoč. 17, č. 224 (20060925)$q17:224$$920060925
7730# $tPraha$$g S. D9$$920060925
2460# $aŠkola Dnes
nebo
500## $aRubrika: Škola Dnes

Pozn.: podpole $9 je pro MARC 21 doporučené

O podpolích $q,$9 viz též dotaz 136
Rozhodnutí o řešení zdrojového dokumentu bych s konečnou platností neuzavírala.

Návrh řešení

viz Stanovisko č. 1
viz Stanovisko č. 2
viz Stanovisko č. 3
viz Stanovisko č. 4
viz Stanovisko č. 5
viz Stanovisko č. 6
viz Rozhodnutí o řešení

Komentáře

Nejdříve pár "technických" maličkostí: 1] v rubrice AACR2R uvést pokud možno konkrétní pravidlo(a), popř. nechat raději rubriku volnou 2] v rubrice UNIMARC není zřejmé, ke kterému poli se podpole $h a $v vztahují - navrhuji proto zapsat např. "461 vazba 200 $h, $v" 3] v třetím příkladě je vloženo pole 210##$a[Praha] zatímco v prvním příkladě toto pole chybí 4] v poli 200 $v je na počátku jednou velke pismeno "Roč." a jednou je počáteční písmeno malé "s." A nyní jeden dotaz: je nutné zapisovat údaj o rubrice i do pole 304 - nebylo by možné tuto poznámku generovat automaticky z pole 545?
04. 11. 2001 12:00

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena