Dotaz #495

Stav řešení K připomínkování
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 08. 09. 2010
MARC 21 773, 787
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 31. prosince 2010

Charakteristika problému

Článek je recenzí jiného článku. Jak mám zapsat recenzovaný článek do pole 787? Do jakého podpole a jakým způsobem mám zapsat ročník a číslo časopisu s recenzovaným článkem, stránky tohoto článku, popř. ISSN? Např. název recenzovaného článku: DRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11. ISSN 0208-4333. recenze: STREIT, Vincenc. DRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11. ISSN 0208-4333. In Knihovna : knihovnická revue, roč. 21, č. 1 (2010), s. 92-93. ISSN 1801-3252.

Návrh řešení:
78708 L $$iRecenze na:$$aDrzewiecki, Marcin$$tUdzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym$$kBibliotekarz, vol. 75, no. 10 (2008), s. 7-11$$x0208-4333

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Výše uvedený příklad je upravený přiklad původně zpracovaný v bázi KKL - sysno 72442:

Př:
1001 L $$aStreit, Vincenc,$$d1942-$$7jo2003204184$$4aut
24510 L $$aDRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11. ISSN 0208-4333* /$$cVincenc Streit
7730 L $$tKnihovna : knihovnická revue$$gRoč. 21, č. 1 (2010), s. 92-93$$x1801-3252**$$q21:1$$92010
* Jako název jsou použity údaje o recenzovaném díle uvedené v hlavičce článku.
**ISSN uvadíme ve většině případů v ANL raději před podpolem 773g (lokací) vzhledem k zobrazení dle ISBD. V KKL uvedeno za 773g.

Zobrazení:
Streit, Vincenc, 1942-
DRZEWIECKI, Marcin. Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym. Bibliotekarz. 2008, vol. 75, no. 10, s. 7-11. ISSN 0208-4333 / Vincenc Streit
In: Knihovna : knihovnická revue. -- ISSN* 1801-3252. -- Roč. 21, č. 1 (2010), s. 92-93

*výraz ISSN se generuje formátem

V tomto záznamu není použité pole 787.
Dle MARC 21 a ISBD by podoba pole 787 byla:

Př.:
...
78708 L $$iRecenze na:$$aDrzewiecki, Marcin$$tUdzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym / Marcin Drzewiecki$$g*Bibliotekarz. -- ISSN 0208-4333. -– Vol. 75, no. 10 (2008), s. 7-11$$4článek

* V případě recenzovaného článku jsou v podpoli 787g zapsány všechny údaje týkající se zdrojového dokumentu recenzovaného článku (tj. de facto je zde struktura jako v poli 773)

Zobrazení:
...
Recenze na: Drzewiecki, Marcin.* Udzial bibliothek publicznych w rozwoju spolecznym / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. -- ISSN 0208-4333. -- Roč. 21, č. 16 (20101007), s. 6-7

*Tečka za autorem se generujeme v ANL formátem

Problematikou zápisu recenzovaných dokumentů v MARC 21 ve vztahu k ISO 690,692 a FRBR se částečně zabývá materiál:

Zápis recenzovaných dokumentů a potažmo i zdrojových dokumentů (pole mají stejnou strukturu) s zatím částečným ohledem na ISO 690 a 692 a FRBR - návrh na adrese
http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_recenze.htm

Komentáře

Není možné vkládat komentáře, diskuze byla uzavřena