Dotaz #578

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 03. 01. 2014
MARC 21 773, 947
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 28. ledna 2014

Charakteristika problému

Pokud časopis změnil název a tato změna byla vyhodnocena jako "nepodstatná", tj. záznam celého titulu zůstává jako jeden záznam s alternativním názvem, mohu do pole 773^t uvádět skutečný název konkrétního čísla nebo je vhodnější uvádět název v té podobě, v jaké je uváděn v hlavním názvu celého periodika?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v instrukcích na stránkách kooperačního systému článkové bibliografie a v dotazech od čísla 592 výše; případně na stránkách zaměřených obecně na katalogizační politiku, další informace k pravidlům RDA lze nalézt i v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21.

Do pole 773 $t by se měl podle manuálu MARC 21 (http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd76x78x.html) uvádět ten název, který by v záznamu na úplný dokument (v tomto případě tedy na celý časopis) byl zapsán v poli 130 nebo 245.
Je to vhodnější i pro případné propojení záznamů v rámci databáze.

Tento způsob zápisu odpovídá i textu „Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popiu (ISBD)“ vydaného IFLA, kde je v poznámce na s. 12 upozornění, že identifikujícími by pro zdrojový dokument měly být „údaje, které se vztahují k zdrojovému dokumentu jako bibliograficky samostatné popisné jednotce“ a pro seriál jsou to „údaje, které se vztahují k seriálu jako celku, nikoli údaje, které se týkají jednotlivého sešitu/svazku, v němž se část dokumentu nachází.“
(Česky vydáno v r. 1997; nejnovější verze v angličtině zde: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/component-parts.pdf)

- - - - -

Alternativní název lze zapisovat do pole 947.
Informace k poli 947 viz zde:
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/informativni-materialy/blok-9xxuni-m21
http://wwwold.nkp.cz/pages/page.php3?page=oazp_metodika219xx.htm

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena