Dotaz #617

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu analytický popis (ANL)
Odesláno 09. 06. 2015
MARC 21 300
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 17. července 2015

Charakteristika problému

Podle RDA se neuvádí v poli 300b počet např. ilustrací, pouze termín, a to s malým písmenem. Vzhledem k tomu, že podpoli b v analytickém popise nepředchází podpole a, pak vypadá katalogizační záznam např. takto: Husův pomník čeká oprava / (jn). -- ilustrace . Nemělo by být první písmeno termínu v tomto případě velké? Pokud je v článku údaj o odpovědnosti zapsán způsobem např. text: Jan Novák, zapisujeme do pole 245c text i s dvojtečkou? Podle pravidla píšu, co vidím, je to správně, ale vizuálně to poněkud narušuje to interpunkci tohoto podpole.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

U většiny druhů dokumentů se počet ilustrací v podpoli 300 $b nezapisuje.

V RDA nicméně existuje u pravidla 7.15.1.3 alternativní možnost zapsat počet ilustrací, je-li snadno zjistitelný. V rámci interpretací pro analytický popis by tuto alternativu bylo možné používat.

Pokud jde o velká/malá písmena v podpoli 300 $b, není-li přítomno podpole $a:
RDA se problematikou příliš nezabývají, ale v pravidlech ISBD najdeme v pravidle 0.7 konsolidovaného vydání (0.8 u starších verzí vydaných samostatně pro jednotlivé druhy dokumentů) pokyn, že první slovo každé oblasti by mělo být psáno s velkým počátečním písmenem. Znamená to tedy, že pokud se u analytického popisu nezapisuje podpole $a a podpole $b nezačíná číslicí, měl by údaj začínat velkým písmenem.

   

Komentáře

Se Stanoviskem odp. pracovníka souhlasím, jen mám dvě připomínky: 1. Je opravdu třeba vyplňovat $b když se nevyplňuje ani $a? Prosím zodpovědět i druhou část dotazu (interpunkce v údajích o odpovědnosti).
03. 07. 2015 12:00
Ad Stanovisko 1: podpole $b v poli 300 není povinné v rámci minimálního záznamu, ale bylo schváleno Pracovní skupinou pro analytické zpracování jako součást doporučeného záznamu (oba k nahlédnutí na stránkách Katpol - RDA). Znamená to tedy, že není bezpodmínečně nutné údaj uvádět, ale členové Pracovní skupiny ho považují za potřebný.
24. 07. 2015 12:00

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena