Vyhledávání dotazů

Zrušit filtr

ID Description MARC 21 Typ Stav
670 Dobrý den, mohou se podle nových katalogizačních pravidel používat pole 508 a 957 pro autory, kteří nejsou uvedeni na titulní stránce, ale přesto by bylo potřeba, aby byli pro čtenáře vyhledatelní (vě... 100, 245, 700, 975 XXX Schváleno
56 Jak postupovat při zápisu několika vydavatelů do poznámky 314. Každého vydavatele do samostatné poznámky vždy s příslušným návěštím Vydavatel:, nebo stačí návěští jen v první poznámce, nebo všechny vy... 550 MON Schváleno
831 Podle jakých pravidel se dle RDA stanovuje hlavní záhlaví u komentářů a kritických vydání. Viz např. záznamy v bázi NKC https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=003116000&local;_base=NKC a http... 100, 700 XXX Schváleno
650 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s interpunkcí v RDA. Podle příručky: Přesně podle provedení se zapisuje i interpunkce, symboly a značky. Vynechat lze pouze typografické značky, které slouž... 245 XXX Schváleno
826 Katalogizuje se divadelní program pod názvem nebo pod autorem? V záznamech existuje značná nejednotnost. Část programů hlavního autora nemá - např. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=0012... 100, 245, 700 XXX Schváleno
458 Jakým způsobem popisujeme cykly samostatných románů typu „Bílá kněžka“, „Sága o Zaklínači“ apod.? Jedná se o románové řady vycházející v rámci nějakého tématického celku, kterým byl ze začátku nebo v ... 245, 246, 500 XXX Schváleno
452 Zápis formulace Josef Novák a kol. Dobrý den, prosíme o upřesnění zápisu odpovědnosti ... a kol. Vytváří se pro něj hlavní záhlaví, nebo zde platí postup pro více autorů (v SK ČR se vyskytuje obé)? Dě... 100, 245, 700 XXX Schváleno
809 Dobrý den, jakým způsobem katalogizovat tištěnou monografii, která je zároveň vydána i elektronicky v totožné podobě, např. Pod ochranou svatého Josefa https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=... 020, 337, 338 MON Schváleno
799 Jak správně vyplňovat pole 336, 337 a 338 u knih vydávaných nakladatelstvím Albi v edici Kouzelné čtení s elektronickou tužkou. První problém je, jak správně popsat elektronickou tužku. Druhý problém ... 300, 336, 337, 338, ... XXX Schváleno
785 Jak postupujeme v případě zápisu pole 110 a 710 u publikací týkajících se určité korporace (např. stanovy, interní předpisy spolků, ale i jubilejní publikace s historií korporace atp.), pokud v publik... 110, 710 XXX Schváleno
772 Jak řešit situaci, kdy je možné publikaci přidělit více formálních konspektů? Např. pokud je publikace např. biografií českého spisovatele a zároveň tiskem z 19. století? Lze použít 072: 821.162.3.09 ... 072 VEC Schváleno
768 Výraz "series" do záhlaví? -- Edice se uvádí např. jako: Computer Science and Data Analysis Series. Do 490 to opíšu celé, ale co do 830? -- U českých edic se můžeme rozhodnout podle gramatiky. Např. "... 830 XXX Schváleno
759 Jaké je správné řešení přeškrtnutého slova či několika písmen v názvových nebo autorských údajích v poli 245? Na titulních stránkách se objevují dva případy: A. Přeškrtnutý výraz, který v názvu mů... 245 XXX Schváleno
601 Jak správně vytvořit záznam upravených textů dle RDA? Dle AACR2 (a předpokládám, že stejné to bude i pro RDA) je v případě např. dramatizace románu za hlavního autora považován autor dramatizace. Poku... 245 XXX Schváleno
363 Jak postupovat v případě, že se v jedné knize vyskytují na různých místech různé varianty názvu téže edice - např. v knize Právo Evropské unie / Filip Křepelka. Brno : Masarykova univerzita, 2005. ISB... 490, 800, 810, 811,8... XXX Schváleno
751 Jaký kód bude zapsán v poli 008 na pozici 06 u knihy, která má rok vydání uveden jako rozpětí let např. 2014-2015 Podle MARC manuálu by měl být použit kód "m" podle schváleného dotazu č. 739 kód "q" 008 XXX Schváleno
739 Jak zapsat rok vydání, když je v knize uvedeno, že publikace byla vydaná v sezóně 2018/19? Máme z toho rok vydání pouze odvodit, tj. [2018 nebo 2019] nebo máme údaj převzít přesně podle dokumentu, tj.... 008, 264 XXX Schváleno
732 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s psaním velkých písmen v poli 773, podpole g (zdrojový dokument) - zda psát velké nebo malé písmeno. U některých článků v databázi NK je malé písmeno (např... 773 XXX Schváleno
796 Popisovaná kniha má v tiráži uvedeno "První vydání 2017, Dotisk 2021". Pravděpodobně se jedná o stejné (první) vydání. Je nesprávné vytvořit pro tento dokument záznam, kde v poli 008 a 264 bude rok vy... 008, 250, 264 MON Schváleno
351 Máme-li dvě úplně stejné knihy, jedna je v pevné vazbě a je to 1 vyd. a druhá je brožovaná je jde o dotisk 1. vyd., vytvořime pro brožovaný dotisk nový záznam nebo vytváříme společný záznam? Pokud vyt... MON Schváleno
792 V materiálu k popisu dotisků (https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne- cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/dotisky-prosinec-2019) chybí pole 490/8XX. Jak je to s dotisky, když se mění název... 490, 500, 8XX MON Schváleno
700 Nakladatelství Philipp Reclam. Jak správně uvádět nakladatelství Philipp Reclam v době rozdělení Německa (a nakladatelství) na západní a východní? S místem v názvu, nebo bez? Philipp Reclam, nebo Phil... 264 XXX Schváleno
693 Opakovaně jsme se v knize setkali se soupisem/seznamem, který je nadepsán jako „rejstřík". Neodkazuje však na žádné konkrétní místo v publikaci. Měl by se v takovémto případě uvést v poli 008 a násled... 008, 500, 504 XXX Schváleno
674 Dobrý den, na TL sb. Das Erwachen der Völker, Berlin, Patria, 1901? je mimo editora a spoluprac. uvedeno 44 příjmení ilustrátorů (Adam - Alvarez-Dumont - Andreas- Arnault -...). Podle RDA se zapisují ... 100, 245, 700 XXX Schváleno
642 Zápis data copyrightu. Ve starších publikacích bývá datum copyrightu někdy uvozeno nikoli symbolem (C), ale slovem copyright. Zapisujeme i v tomto případě do pole 264 #4 $c před rok symbol (C) nebo se... 264 XXX Schváleno
294 Vážení kolegové, v jakém tvaru se uvádí editoři (nebo jiné zodpovědné osoby) při vyplňování údajů o odpovědnosti? Edited by, edited by, ed. by..? Je nějaké pravidlo pro psaní velkých a malých písmen a... 245 $c XXX Schváleno
555 Dobrý den, ráda bych se zeptala na přepis ruštiny. Jedná se o tvrdý znak, v publikaci Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky je napsáno, že ve starém pravopise se na konci slova znak vyn... XXX Schváleno
638 V záznamech NK je pro odkaz na digitalizovaný dokument používáno pole 911 (s podpoli a (sigla), d (zdigitalizováno) a u (link) nebo u starých tisků pole 856 s podpoli u (link) a y ("Digitalizovaný dok... 856, 911 XXX Schváleno
623 Dobrý den, publikace je sborník na určité téma. Na titulní straně je uveden editor a 6 překladatelů. Autoři uvedeni nejsou. Ve 245 podpole c bude editor a 6 překladatelů. Editor bude uveden i v 700, a... 245, 700 XXX Schváleno
617 Podle RDA se neuvádí v poli 300b počet např. ilustrací, pouze termín, a to s malým písmenem. Vzhledem k tomu, že podpoli b v analytickém popise nepředchází podpole a, pak vypadá katalogizační záznam n... 300 ANL Schváleno
711 Jak vytvářet/nevytvářet souborné záznamy, vyjde-li v jednom roce vícesvazková publikace (většinou prodejná jen jako celek), kde všechny svazky nemají stejné pořadí vydání, protože některé svazky vznik... 250, 500 XXX Schváleno
607 Je-li uvedeno v prameni popisu více míst vydání či jmen nakladatelů, je na úrovni minimálního záznamu povinné zapsat vždy jen první místo a první jméno. Myslí se prvním první v pořadí bez ohledu např.... 264 XXX Schváleno
330 Dobrý den, moc bych Vám prosila o zodpovězení dvou dotazů: 1) je-li v názvu pomlčka, píše se s oboustrannou mezerou nebo bez mezer ? 2) kniha není stránkovaná, je možno uvést pouze l sv (nestr.) nebo ... 245 XXX Schváleno
597 Dobrý den, co znamená symbol ° v poli 300c? Příklad: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_number=000706553&local;_base=SKC kde je v MARC uvedeno 300 |a 309 s. ; |c 8° Děkuji. 300 MON Schváleno
577 Dobrý den, je správné všechna osobní jména uvedená na titulním listu uvádět do 700 vedlejší záhlaví? Nemám teď na mysli autora(y) knihy, ale další původce. (Např. dekor styling Venny Hladik ; food sty... 700 XXX Schváleno
529 Pod jakým rokem se katalogizují francouzské knihy, které mají na rubu tit. listu většinou copyright, a v tiráži bývá "dépot légal" a často rok jiný. Lze tento považovat z rok vydání nebo se užívá rok ... 008, 260 XXX Schváleno
484 Dobrý den, prosím, jak se správně popisuje v poli 300 rozsah děl, která obsahují listy popsané jen z jedné strany? 300 MON Schváleno
476 V kterých případech se používá obecné označení dokumentu "grafika"? Týká se to i katalogů výstav a pozvánek na výstavy? 245, 300 GRA Schváleno
283 Zapisuje se u jména, které neobsahuje příjmení před výrazem označujícím místo původu, bydliště, povolaní atd. čárka či nikoli. Příklad: AACR2R: Leonardo, da Vinci LC Authorities: 100 0# $aLeonardo,$cd... Autority 100, 400, 5... AUT Schváleno
468 Jak zkatalogizovat přítisky v tomto případě? Jsou tři díla: 1) Odveta 2) Intermezzo : komedie o 1 aktu / napsal K. Farkaš 3) Paní prefektová : komedie o 1 aktu / napsal E. Rada. První dílo nemá uveden... 245, 423 XXX Schváleno
467 Na tit. s. a v tiráži je chybně uvedeno křestní jméno autora (Cris Meyer) Na obálce je křestní jméno uvedeno správně (Chris Meyer) Jak zapíšeme jméno autora v poli 245 $c ? Podle AACR2 uvedeme za nepř... 245, 246 XXX Schváleno
685 Časová dotace na uložení knihy do elektronického katalogu. Návrh řešení: Dobrý den, existuje nějaké odborné měřítko, za jakou dobu se podle katalogizačních pravidel uloží kniha do katalogu ve v... XXX Schváleno
694 Dobrý den, potřebujeme ujasnit, jestli a jak v souborném záznamu u vícesvazkových publikací a pokračujících zdrojů vyplňovat následující pole: 008 pozice 18-21 a 31 (ilustrace, rejstřík) 300 $b další ... 008, 041, 300, 500, ... XXX Schváleno
433 Dobrý den, můžete mi prosím poradit, jak katalogizovat monografii (ve formátu UNIMARC), která ale vyšla jako příloha časopisu. Lze použít některé propojovací pole? Příklad: Dějiny floristického výzkum... 770, 772 XXX Schváleno
269 Zápis záhlaví v případě změny názvu akce pro seriálové zpracování pokračujících děl. Tento problém není v katalogizačních pravidlech řešen. Příkladem je konference s názvem prvního ročníku "Reliabilit... 111, 411 AUT Schváleno
696 Dotaz byl smazán (duplicitní k dotazu 695) XXX Schváleno
66 Letiště, železniční stanice. Návrh řešení: 60101$aRuzyně$cletiště : Praha, Česko 60102$aAéroport Charles de Gaulle$cPaříž, Francie 60101$aLibeň$cželezniční stanice : Praha, Česko 60101$aP... VEC Schváleno
647 Patří souběžné údaje stále do jednoho bloku podle jazyků nebo se s pravidly RDA praxe změnila? Zarazil mne záznam, který jsme si stáhli ze souborného katalogu (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc;_... 245 XXX Schváleno
631 Dobrý den, prosím o radu, zda podle pravidel RDA zapsat editory sborníku konference vydaného v Indii do bibliografického záznamu. Na titulním listě není žádný údaj o odpovědnosti. Na rubu titulního li... 245, 700 MON Schváleno
184 Poznámky u vysokoškolských kvalifikačních prací - volba pole a začátek formalizované poznámky neboli které české vysokoškolské kvalifikační práce jsou považovány za disertace a poznámka se tudíž zapis... 502 XXX Schváleno