Dotaz #529

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 28. 07. 2011
MARC 21 008, 260
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 2. září 2011

Charakteristika problému

Pod jakým rokem se katalogizují francouzské knihy, které mají na rubu tit. listu většinou copyright, a v tiráži bývá "dépot légal" a často rok jiný. Lze tento považovat z rok vydání nebo se užívá rok copyrightu? Děkuji.

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Dotaz byl zpracováván před přechodem na katalogizační pravidla RDA.
Řešení je vhodné ověřit v příručce Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21, v dalších instrukcích na stránkách Katalogizační politika a v dotazech od čísla 592 výše.

   

Jedná se o specifický problém publikací zejména francouzské produkce.
Pravidla AACR2R se o datu povinného výtisku (=“dépôt légal“) nezmiňují.

Datum povinného výtisku není přísně vzato informací o roku vydání nebo výroby, ale lze předpokládat, že publikace vyšla v tomto roce.

Pokud tedy jedinými daty na dokumentu jsou rok povinného výtisku a rok copyrightu a rok povinného výtisku je novější, měli bychom ho použít. V tomto případě musí být uveden v hranaté závorce.

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena