Dotaz #638

Stav řešení Schváleno
Typ dotazu všeobecný popis (XXX)
Odesláno 08. 01. 2016
MARC 21 856, 911
Citační číslo RDA
Klíčová slova
Komentáře šlo přidávat do 5. května 2016

Charakteristika problému

V záznamech NK je pro odkaz na digitalizovaný dokument používáno pole 911 (s podpoli a (sigla), d (zdigitalizováno) a u (link) nebo u starých tisků pole 856 s podpoli u (link) a y ("Digitalizovaný dokument"). Které pole je správné, nebo pro jaké dokumenty se to které pole používá?

Rozhodnutí o řešení

Viz návrh řešení

   

Návrh řešení

Pole 856 je standardním polem ve formátu MARC 21.
Zapisují se sem odkazy na digitalizovanou podobu zdroje ve chvíli, kdy je již přístupná. Jeho použití je ale mnohem širší - slouží k odkazu na elektronickou podobu zdroje (nejen digitalizovanou) nebo jeho části, případně na související elektronický zdroj.

Pole 911 je určeno pro potřeby souborného katalogu. Jestliže knihovna popisovaný dokument zdigitalizovala, měla by toto pole před odesláním do Souborného katalogu vyplnit. Je zde možno zaznamenat i údaje o průběhu digitalizace - tedy např. o tom, že knihovna dokument plánuje digitalizovat nebo že digitalizace právě probíhá.
V podpoli $a se uvádí i sigla knihovny, takže je v záznamu v souborném katalogu hned vidět, která knihovna dokument digitalizovala.
Do pole 911 patří výhradně údaje o digitalizované podobě popisovaného zdroje, nikoli odkazy na další související elektronické zdroje.

Pokud knihovna zasílá do souborného katalogu záznam na již digitalizovaný zdroj, může se stát, že záznam bude obsahovat obě pole.

Podrobnější informace k polím 856 a 911 jsou k dispozici na stránkách souborného katalogu:
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/informace-k-polim-856-a-956
http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standardy/spravny-zapis-udaju-v-poli-910-a-v-poli-911

Případné další dotazy k poli 911 zodpoví pracovníci Souborného katalogu ČR:
http://www.caslin.cz/caslin/kontakty

   

Komentáře

Schválený dotaz, diskuse je uzavřena